หมายเลข ID หัวข้อ : 00120256 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ฉันจะรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศด้วย Android TV ของฉันได้อย่างไร?

  เมื่อท่านเปิดเพาเวอร์ Android TV ของท่านขึ้นมา, หน้าจอ HOME จะเปิดขึ้นมา. เพื่อรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ หรือ ทีวีดาวเทียม, มีวิธีการอยู่ 2-3 วิธีที่จะสามารถเลือกใช้ได้. ให้เลือกรายการที่สะดวกต่อท่านมากที่สุด.

  1. จากทางเมนู Action
  2. โดยการเปลี่ยนอินพุทของทีวี
  3. จากเมนู HOME
  4. จากทางเมนู Discover

  Remote directions Remote directions
  ใช้ปุ่มลูกศรชี้ทิศทางบนตัวรีโมทของท่านเพื่อไปยังตำแหน่งเมนู TV เลือกที่ตัวเลือกต่าง ๆ โดยการกดที่ปุ่ม plus(บวก). อันนี้จะเป็นปุ่มกลม ที่อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมตรงกลางของบริเวณ Menu ของตัวรีโมทของท่าน.

  จากทางเมนู Action

  1. เริ่มโดยการกดที่ Action Menu บนรีโมทที่จัดมาให้.

   Action Menu on the remote controller

   หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะมีเฉพาะในทีวีรุ่น KDL-xxX9xxC และ KDL-xxX8xxC.

   ถ้าหากท่านใช้รีโมทรุ่น One-Flick, ท่านสามารถจะเข้าถึง Action Menu ได้โดยการคลิกที่ปุ่มบนสุด, หรือ โดยการขยับลงไปด้านล่าง.
   Action Menu on the One-Flick controller
  2. จะมีเมนูดรอปดาวน์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของท่าน.

   • เลือกที่ Broadcast ใน Display & Sound
   • เลือกที่ Return to TV

    Action Menu screen capture

  3. ท่านควรจะสามารถรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศได้แล้วในตอนนี้.

  โดยการเปลี่ยนอินพุทของทีวี

  1. ที่ด้านบนสุดของรีโมท, ให้กดที่ปุ่ม INPUT อยู่ที่ด้านบนซ้ายของรีโมทที่จัดมาให้.

   Action Menu screen capture
  2. เมนูใหม่จะแสดงขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ, แสดงอินพุทที่แตกต่างกันทั้งหมดของทีวีของท่าน.
   เลือกที่
   Analogue, Digital หรือ Satellite, ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ท่านรับจากผู้ให้บริการ ส่งออกอากาศและทำการยืนยัน.

   Action Menu screen capture
  3. ในตอนนี้ท่านควรจะสามารถรับชมทีวีที่มีการส่งออกอากาศได้.

  จากเมนู HOME

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทที่จัดมาให้.

   Home menu on the W7 and W8 models

   Home menu on the X8 and X9 models

   KDL-xxW75xC
   KDL-xxW8xxC

   KDL-xxX8xxC
   KDL-xxX9xxC

   ถ้าหากท่านใช้รีโมทรุ่น One-Flick, ปุ่ม HOME จะอยู่บริเวณกลางขวา.

   HOME menu on the One-Flick remote
  2. จะมีเมนูอินพุทบนหน้าจอแสดงออกมา.
   ดำเนินการต่อโดยการเลือกที่ Analogue, Digital หรือ Satellite ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ท่านรับจากผู้ให้บริการ ส่งออกอากาศและทำการยืนยัน.

   HOME input menu


  จากทางเมนู Discover

  1. กดที่ปุ่ม DISCOVER บนรีโมทที่จัดมาให้.

    Discover button on the W7 and W8 models  Discover button on the X8 and X9 models
   KDL-xxW75xC
   KDL-xxW8xxC
   KDL-xxX8xxC
   KDL-xxX9xxC

   ถ้าหากท่านใช้รีโมทรุ่น One-Flick, ท่านสามารถจะเข้าถึงเมนู Discover นี้ ได้โดยการคลิกที่ปุ่มด้านบน, หรือโดยการขยับลงไปด้านล่าง.

   HOME menu on the One-Flick remote
  2. เมนู Discovery จะแสดงขึ้นมา, ท่านยังสามารถจะทำการเลื่อนรายการต่าง ๆ ด้วย ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นด้านบน/ลงด้านล่าง, หรือด้วยการขยับ ขึ้น/ลง.
   เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม Plus button เป็นการเพิ่มรายการของช่องสัญญาณที่ชื่นชอบ! ท่านสามารถปรับแต่งเมนูนี้ได้ตามใจชอบ.

   Discover top picks 
   • จาก My Apps ท่านสามารถเพิ่มแอพที่ท่านชื่นชอบเข้าไปยังเมนู Discovery นี้ได้.
   • จาก Settings ท่านสามารถเลือกกลุ่มในเมนู Discover ที่แสดงขึ้นมา ปรับแต่งขนาดของเมนู และเลือกจัดเรียงลำดับ สำหรับรายการทีวีที่แสดงได้.

  หมายเหตุ: รูปภาพถ่ายของหน้าจอที่แสดงในนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจแตกต่างไปเล็กน้อยตามประเทศ, รุ่น หรือเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของท่าน.