หมายเลข ID หัวข้อ : 00136728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

BRAVIA TV ไม่รองรับอุปกรณ์โมบายที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ต้องมั่นใจว่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบล่าสุด(เฟิร์มแวร์) ได้รับการติดตั้งในทีวีนั้นแล้ว.
  2. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่, และตรวจสอบให้มั่นใจว่า BRAVIA TV นั้น และอุปกรณ์โมบายนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงแล้ว.
  3. ตรวจเช็คดูว่าสาย USB นั้นรองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้. สาย USB ที่ทำมาเฉพาะสำหรับการชาร์จไฟจะไม่สามารถใช้ได้.
  4. ถ้าหากอุปกรณ์โมบายนั้นใช้ MTP (Media Transfer Protocol), จะไม่สามารถรองรับได้.
   ให้เปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์โมบายของท่านไปเป็น MSC (Mass Storage Class).

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี, PTP (Picture Transfer Protocol) อาจจะสามารถใช้ได้ด้วย.
   • สำหรับรายละเอียดสเปคและวิธีการตั้งค่าของอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.

   ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ MSC ในเครื่อง Xperia Z3.

   1. จากหน้าจอ Home ให้เลือกที่Settings - Xperia Connectivity.
   2. จากหมวดของ USB Connectivity ให้เลือกที่ USB connection mode และจากนั้น Mass storage mode (MSC).

    หมายเหตุ: ถ้าหากยังไม่ได้รับการรองรับ ถึงแม้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ MSC แล้ว มีความเป็นไปได้ที่หน่วยความจำภายในจะไม่รองรับ MSC. ในกรณีดังกล่าว, ให้โอนถ่ายข้อมูล(รูปภาพ ฯลฯ.) ไปที่การ์ด SD หรือหน่วยความจำที่ถอดได้แบบอื่น ๆ .

  5. ถ้าหากรายการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้เชื่อมต่อโดยใช้ Home network, MHL, Screen mirroring, หรือ Wi-Fi Direct.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี, วิธีการเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้จะแปรเปลี่ยนไป.