หมายเลข ID หัวข้อ : 00136728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

BRAVIA TV ไม่รองรับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ต้องมั่นใจว่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบล่าสุด (เฟิร์มแวร์) ได้รับการติดตั้งในทีวีนั้นแล้ว
  2. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า BRAVIA TV นั้น และอุปกรณ์โมบายนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงแล้ว
  3. ตรวจเช็คดูว่าสาย USB นั้นรองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้ สาย USB ที่ทำมาเฉพาะสำหรับการชาร์จไฟจะไม่สามารถใช้ได้
  4. ถ้าหากอุปกรณ์โมบายนั้นใช้ MTP (Media Transfer Protocol), จะไม่สามารถรองรับได้
   ให้เปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์โมบายของท่านไปเป็น MSC (Mass Storage Class)

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี, PTP (Picture Transfer Protocol) อาจจะสามารถใช้ได้ด้วย
   • สำหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะและวิธีการตั้งค่าของอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น

   ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ MSC ในเครื่อง Xperia Z3

   1. จากหน้าจอ Home ให้เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) - การเชื่อมต่อ Xperia (Xperia Connectivity)
   2. จากหมวดของ การเชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB Connectivity) ให้เลือกที่ โหมดการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB connection mode) และจากนั้น โหมดหน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass storage mode) (MSC)

    หมายเหตุ: ถ้าหากยังไม่ได้รับการรองรับ ถึงแม้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ MSC แล้ว มีความเป็นไปได้ที่หน่วยความจำภายในจะไม่รองรับ MSC ในกรณีดังกล่าว ให้โอนถ่ายข้อมูล (รูปภาพ ฯลฯ) ไปที่การ์ด SD หรือหน่วยความจำที่ถอดได้แบบอื่น ๆ

  5. ถ้าหากรายการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้เชื่อมต่อโดยใช้ เครือข่ายในบ้าน (Home network), MHL, การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) หรือ Wi-Fi Direct

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี วิธีการเชื่อมต่อจะใช้แบบที่แตกต่างกันได้