หมายเลข ID หัวข้อ : 00103862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการปิด หรือ ออกจากโหมด สาธิต (DEMO) ในทีวีนี้ (Android TV / WxxxB ซีรีส์ / XxxxB ซีรีส์)

  ร้านค้าจะใช้ การตั้งค่าโหมด สาธิต (DEMO) นี้เพื่อแสดงการทำงานและ ฟีเจอร์ของทีวี ฟีเจอร์เหล่านี้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนและล่างสุดของหน้าจอ เราไม่แนะนำให้ท่านใช้โหมด สาธิต (DEMO) เนื่องจากจะมีการจำกัดบางฟีเจอร์และฟังก์ชันในการใช้งานทั่วไปในบ้าน

  ข้อสำคัญ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  ออกจาก Demo Mode จากเมนูการตั้งค่า ถ้าต้องการหาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เลือกชนิดของรุ่นเครื่องทีวีของท่านจากต่อไปนี้

   

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV :

  ตั้งค่า Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Device PreferencesRetail mode settings — ตั้ง  Demo mode และ Picture reset mode ไปที่ Off (Android™ 9)
   หรือ
   เลือกที่ Retail mode settings — ตั้ง Demo mode และ Picture reset mode ไปที่ Off (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถยกเลิกได้โดยใช้ปุ่ม TV ที่ด้านข้างของตัวเครื่องทีวีได้ด้วยเช่นกัน

  ปุ่ม TV บนตัวเครื่องทีวี

  1. ภาพด้านหลังของ X9400C ซีรีส์
  2. ภาพด้านหลังของ X8500C ซีรีส์


  สำหรับ WxxxB ซีรีส์ / XxxxB ซีรีส์

  ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่รูปภาพประกอบSettings บนหน้าจอ HOME

    
  3. เลือกที่รูปภาพประกอบPreferences หรือ System Settings


   หมายเหตุ:
   • ถ้าเครื่องรุ่นของท่านต้องให้ท่านเลือก System Settingsให้เลือกไปที่ General Set-up และจากนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4

     
   • สำหรับเครื่องรุ่นที่ต้องให้ท่านเลือก Preferences ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 โดยตรง
     
  4. เลือกไปที่ Shop-front Display Setting

    
  5. Demo Mode และ Picture Reset Mode จะแสดงขึ้นมา

    
  6. ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off