หมายเลข ID หัวข้อ : 00250742 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2020

คำถามที่พบบ่อยของ ซอฟต์แวร์ระบบ Android TV

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ อัปเดต ซอฟต์แวร์และแอป กรุณาเลือกหัวข้อจากรายการด้านล่าง:

  ข้อสำคัญ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้ คู่มือจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนสำหรับรุ่นเครื่องของท่านแล้ว


  Apps


  ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์


  อัปเดต การแก้ปัญหาและ ข้อผิดพลาด


  การแก้ปัญหาหลังจากการอัปเดต