หมายเลข ID หัวข้อ : 00249292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

ความเสียหายทางกายภาพ

    ถ้าหากทีวีของท่านมีความเสียหายทางกายภาพ (เช่น การทำทีวีหล่น ,หน้าจอ LCD เสียหาย การปฏิบัติกับเครื่องที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ) กรุณา นัดหมายรับบริการตรวจซ่อม กับเรา

    หมายเหตุ: ความเสียหายทางกายภาพจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันแบบมาตรฐาน

     

     

    กลับไปที่เมนูหลัก