หมายเลข ID หัวข้อ : 00202916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ผลิตภัณฑ์ใดของ Sony ที่ต้องใช้ USB LAN adapter (UWA-BR100) สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายในบ้าน?

  ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องใช้ UWA-BR100 USB wireless LAN adapter เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายในบ้าน:

  หมายเหตุ: ตัว Wireless LAN Adapter (UWA-BR100) ได้มีการหยุดผลิตไปแล้วและไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป. ถ้าหากท่านยังไม่มีตัวอะแดปเตอร์เหล่านี้, ท่านจำเป็นต้องใช้หนึ่งในตัวเลือกของการเชื่อมต่อแบบใช้สายต่อไปนี้.

  สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc และระบบโฮมเธียเตอร์

  • BDP-BX37
  • BDP-BX38
  • BDP-S270
  • BDP-S270WM
  • BDP-S370
  • BDP-S470
  • BDP-S280
  • BDP-S380
  • BDP-S480
  • BDP-S490
  • BDP-S495
  • BDV-E280
  • BDV-E370
  • BDV-E380
  • BDV-E470
  • BDV-E580
  • BDV-E780W
  • BDV-E880
  • BDV-E985W
  • BDV-F7
  • BDV-L600
  • BDV-T28
  • BDV-T58
  • BDV-T37
  • BDV-HZ970W

  เครื่องรับโทรทัศน์ LCD

  • KDL-22EX308
  • KDL-32EX308
  • KDL-32EX40B
  • KDL-32EX520
  • KDL-32EX523
  • KDL-32EX700
  • KDL-32EX720
  • KDL-32EX729
  • KDL-40EX40B
  • KDL-40EX520
  • KDL-40EX523
  • KDL-40EX620
  • KDL-40EX640
  • KDL-40EX700
  • KDL-40EX720
  • KDL-40EX729
  • KDL-40HX701
  • KDL-40HX800
  • KDL-46EX620
  • KDL-46EX640
  • KDL-46EX700
  • KDL-46EX701
  • KDL-46EX711
  • KDL-46HX701
  • KDL-46HX800
  • KDL-52EX700
  • KDL-52EX701
  • KDL-55EX640
  • KDL-55HX701
  • KDL-55EX711
  • KDL-55EX720
  • KDL-55HX729
  • KDL-55HX800
  • KDL-60EX700
  • KDL-60EX701
  • KDL-60EX720

  หมายเหตุ: การใช้ USB LAN adapter อื่นที่นอกเหนือจาก UWA-BR100 ไม่ได้รับการรองรับ.