หมายเลข ID หัวข้อ : 00256508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

การตั้งค่าและการแก้ปัญหา Amazon Prime Video

    เลือกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Service) ที่แตกต่างออกไป
    Amazon Prime

    Prime Video เป็นบริการออนไลน์ที่มีให้กับสมาชิกของ Amazon Prime สำหรับการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ และเนื้อหารายการทีวี โปรดทราบว่า ไม่ได้มีการรองรับบริการสตรีมมิ่งอยู่ในเครื่องรุ่นต่าง ๆ ครบทั้งหมด เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาอ้างอิงกับคู่มือผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มต้นใช้งาน

    การแก้ปัญหา