หมายเลข ID หัวข้อ : 00229523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

การตั้งค่า และการแก้ปัญหาบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming Services)

    หน้านี้จะแสดงข้อมูลการตั้งค่า และการแก้ปัญหาสำหรับ Netflix, Amazon Prime Video และ YouTube

    โปรดรับทราบ:

    เลือกบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming Service):

    การตั้งค่า และแก้ปัญหาให้กับ Netflix การตั้งค่าและการแก้ปัญหา Amazon Prime Video การตั้งค่าและการแก้ปัญหา YouTube