หมายเลข ID หัวข้อ : 00231598 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2023พิมพ์

คู่มือการแก้ปัญหาทีวี BRAVIA

  ปัญหาส่วนมากสามารถแก้ไขได้โดยขั้นตอนการแก้ปัญหาง่าย ๆ ต่อไปนี้

  ขั้นแรก: ลองทำการซอฟต์รีเซ็ตดู

   เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED ส่องสว่าง หรือไฟ LED แสดงสถานะ บนรีโมทคอนโทรลกดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) ไว้นานกว่า 5 วินาทีหรือจนกระทั่งมีข้อความ ปิดเครื่อง (Power off) ปรากฎขึ้นมา

   หมายเหตุ:
    ทีวีจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากหลังหนึ่งนาทีแล้วทีวียังไม่เริ่มต้นใหม่ กรุณากด ปุ่มเปิดปิด (Power) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา

  ขั้นตอนถัดไป: เลือกปัญหาของท่าน

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่หลังการรีเซ็ตทีวี กรุณาเลือกปัญหาหรืออาการด้านล่างเพื่อทำการแก้ปัญหาต่อไป:

  คำชี้แนะ: ต้องการทราบถึงวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวีใช่หรือไม่? กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อทีวี BRAVIA

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์การสนับสนุนของ Sony

  สำหรับข้อมูลการรับประกัน กรุณาเลือกประเทศ / พื้นที่จาก หน้าข้อมูลการรับประกัน