หมายเลข ID หัวข้อ : 00235438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020พิมพ์

หน้าจอว่างเปล่า และฉันไม่สามารถเข้าแอป Netflix ได้

   เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูว่าแอป Netflix ทำงานได้หรือไม่หลังการทำแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจเช็คดูบริการ สตรีมมิ่งอื่นเพื่อดูว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ต่อกับ อุปกรณ์ของท่านทำงานดีอยู่หรือไม่
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่เป็นไปตามหรือมากกว่า คำแนะนำของ Netflix
  3. รีเซ็ต อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทั้งหมด เช่น โมเด็ม/เราเตอร์ โดยการปิด อุปกรณ์เหล่านั้นและทำการเปิดขึ้นมาใหม่
  4. ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์ของท่าน จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่
  5. ตรวจเช็ค และทำการติดตั้งตัว อัปเดตใดๆ ที่มีให้สำหรับ อุปกรณ์ของท่าน
  6. ถ้าหาก อุปกรณ์ของท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi กับ โมเด็ม/เราเตอร์ ให้ลองทำ การเชื่อมต่อ โดยตรงกับ อุปกรณ์ของท่านโดยใช้สาย Ethernet
  7. ทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน กับ อุปกรณ์ของท่าน

  หมายเหตุ: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และการตั้งค่าของผู้ใช้อื่นอาจจะมีการสูญหายไปได้เมื่อทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน 

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก ท่านอาจจะจำเป็นต้องติดต่อกับ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน เพื่อตรวจสอบดูความถูกต้องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และความเร็ว และหรือ ติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้าของ Netflix เพื่อตรวจสอบดูความถูกต้องของการเซ็ตอัปบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึง