หมายเลข ID หัวข้อ : 00246733 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2023พิมพ์

วิธีการแสดงหรือปรับคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)/คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitles)

  คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitles) เป็นการแสดงข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของเนื้อหาที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอทีวี จะรวมถึงเสียงเอฟเฟกต์ และคำบรรยายฉากด้วย การแสดงของส่วนที่ไม่มีเสียงพูดจะแสดงหรือไม่ขึ้นกับเนื้อหานั้น ๆ

  การแสดงคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ในหน้าจอทีวี

  คุณสมบัติ คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitle) จะสามารถเปิดใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลโดยใช้วิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • กดที่ปุ่ม เมนู (Menu) เพื่อเข้าไปที่ เมนูควบคุม (Control Menu) จากนั้นเลือกที่ตัวเลือก CC/Subtitle
  • กดที่ปุ่ม คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitle) (CC)

  คุณสมบัตินี้จะมีให้ในรายการทีวีที่ออกอากาศและแอปต่าง ๆ เช่น Google Play Movies & TV คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์อาจจะไม่มีในบางรายการของทีวีที่ส่งออกอากาศและแอปต่าง ๆ กรุณาติดต่อกับผู้ดำเนินการออกอากาศหรือเจ้าของแอปนั้น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ออกอากาศของพวกเขา

  แอป

  การที่แอปที่ให้มาจะรองรับคุณสมบัติคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 Google Play Movies & TV จะรองรับคุณสมบัติคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ ได้ นอกจากนี้ แอปบางตัวจะเปิดใช้งาน คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitles) โดยการใช้เมนูการตั้งค่าในแอปของตนเองได้ด้วย แอป คำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption ของบริษัทอื่นเหล่านี้บางอันยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีตัวอักษรได้ด้วย

  หมายเหตุ:

  • เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆ นั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงคุณสมบัติวิธีการเปิดใช้งาน
  • ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลข้างต้นได้รับการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจำเพาะของ Google Play Movies & TV และ Netflix อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts)

  จะมีคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ให้สองแบบ ขึ้นกับรายการทีวีนั้น ๆ
  กดที่ปุ่ม คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitle) (CC) หรือ เมนู (Menu) บนรีโมทคอนโทรลทีวีเพื่อเลือก พื้นฐาน (Basic) หรือ สำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน (For hard of hearing)

  จะมีคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ให้สองแบบ ขึ้นกับรายการทีวีนั้น ๆ

  • พื้นฐาน (Basic): คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitle) จะแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงของเนื้อหาเท่านั้น
  • สำหรับผู้มีความบกพร่องในการรับฟัง (For hard of hearing): คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitle) จะแสดงส่วนของเสียง และส่วนประกอบที่ไม่ใช่คำพูดของเนื้อหา เช่นเสียงเคาะประตู

  ทีวีของท่านจะแสดงคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (Subtitles)สำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน (For hard of hearing) เมื่อมีให้ใช้งานตามคำแนะนำด้านล่างนี้:
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการตรวจดูชนิดหรือเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  สำหรับ Google TV สำหรับ Android TV (Android 10) สำหรับ Android TV (สำหรับ Android 9)