หมายเลข ID หัวข้อ : 00282402 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2023พิมพ์

ฉันจะเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลทีวีของฉันได้อย่างไร?

  เมื่อรีโมทของท่านไม่ทำงานอย่างที่ต้องการ วิธีแก้ปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามรีโมททีวีมีหลายรูปแบบ และขนาด และขึ้นกับรีโมทที่ท่านใช้ วิธีการเปิดช่องใส่แบตเตอรี่จะแตกต่างกัน

  ลองมาดูกลไกทั่วไปบางอย่างกัน

  เลื่อนและเปิดออก

  ดันฝาครอบด้านหลังไปตามทิศทางการชี้ของรูปสามเหลี่ยมจนหลุดออกมา จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังออก

  คลิปและกระดก

  เป็นสิ่งธรรมดามากและเห็นได้ง่าย ๆ: ท่านจะเห็นช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทจากฝาปิดที่เห็นได้อย่างชัดเจน ปกติจะมีคลิปเล็ก ๆ ที่ท่านสามารถจับเพื่อเปิดฝาปิดออกมา

  คลิปด้านหลังรีโมท

  คลิปของรีโมท

  แบบลูกศร

  รีโมทแบบลูกศรจะมีปุ่มที่ด้านล่างของตัวรีโมท ถ้าหากท่านกดที่ลูกศรนี้ ตัวฝาครอบด้านหลังจะหลุดออกมา แล้วจะเห็นช่องใส่แบตเตอรี่

  รีโมทแบบให้กดที่ลูกศร

  รีโมทแบบให้กดที่ลูกศร

  แบบตัวเลื่อน

  รีโมทแบบตัวเลื่อนจะต้องให้ท่านเลื่อนส่วนที่เป็นฝาครอบด้านหลังหรือตัวฝาครอบด้านหลังทั้งอันไปในหนึ่งทิศทาง โดยที่อาจจะมีการทำเครื่องหมายเป็นรูปสามเหลี่ยม

  รีโมทแบบตัวเลื่อน