หมายเลข ID หัวข้อ : 00229781 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

ไม่มีเสียงออกมาจากเครื่องซาวด์บาร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI ARC ของทีวี เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการตั้งไว้ที่ Off

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อปิดฟังก์ชัน Control for HDMI เสียงอาจจะไม่มีออกมาจากเครื่อง Sound Bar ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน ในกรณีนี้ ให้ทำการขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI :

  • HT-X8500

  • HT-S350

  • HT-G700

  • HT-S20R 

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะให้มีเสียงออก โดยที่ปิด Control for HDMI ไว้, ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องซาวด์บาร์ด้วยทั้งสาย DMI และสายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital)

  ผังการเชื่อมต่อ

  1. สายเคเบิล HDMI
  2. สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital)
  3. แจ็คขั้วต่อ HDMI IN บนทีวี
  4. แจ็คขั้วต่อ Optical Digital Out บนทีวี
  5. แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT บนเครื่องซาวด์บาร์
  6. แจ็คขั้วต่อ TV IN (OPTICAL) บนเครื่องซาวด์บาร์

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การเชื่อมต่อกับทีวี ใน คู่มือเริ่มต้น (Startup Guide) ของเครื่อง Sound Bar ของท่าน