หมายเลข ID หัวข้อ : 00206208 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

คำบรรยายในภาพ (Closed Caption/Subtitle)

   

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ซับไตเติล (Subtitles) เป็นการแสดงข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของคอนเทนท์ ที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอทีวี จะรวมถึงเสียงเอฟเฟ็คและการบรรยายฉาก แต่ส่วนที่ไม่มีเป็นคำพูดจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคอนเทนท์นั้น ๆ
   

  การแสดงซับไตเติลบนหน้าจอทีวี

  ฟีเจอร์ซับไตเติล จะเปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี
  ฟีเจอร์นี้จะมีในรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ และแอป เช่น such as Google Play Movies & TV (ซับไตเติลอาจจะไม่มีในการออกอากาศและแอปของทีวีบางอัน)

  แอป (Apps): แอปที่ให้มาจะรองรับ ฟีเจอร์ซับไตเติลได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ แอปนั้น ๆ ตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 Google Play Movies & TV จะรองรับ ฟีเจอร์คำบรรยายใต้ภาพ ( Subtitle) ได้ แอปต่าง ๆ เช่น Netflix จะเปิดซับไตเติลได้โดยการใช้เมนูการตั้งค่าของตนเองแทนการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี นอกจากนี้ บางแอปยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวหนังสือได้ด้วย

  • เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆ นั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงฟีเจอร์วิธีการเปิดใช้งาน
  • ข้อมูลข้างต้นได้รับการยืนยันแล้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลจำเพาะของ Google Play Movies & TV และ Netflix อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts): อาจจะมีคำบรรยายให้สองแบบ ขึ้นอยู่กับรายการทีวีนั้น ๆ
  กดที่ปุ่ม คำบรรยาย (SUBTITLE) (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี เพื่อเลือก แบบพื้นฐาน (Basic) หรือ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing)

  • แบบพื้นฐาน (Basic): คำบรรยาย (Subtitles) จะแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงของ คอนเทนท์เท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing): คำบรรยาย (Subtitles) จะแสดงส่วนของเสียงและ ส่วนประกอบที่ไม่ใช่คำพูดของ คอนเทนท์ เช่นเสียงเคาะประตู

   ทีวีของท่านจะแสดงคำบรรยาย (Subtitles) แบบ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) เมื่อมีให้แสดงตามแนวทางด้านล่างนี้:

   สำหรับ Android™ 9 (สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2563 และ A9F, A9G, X85xxG (55/65/75/85), X95xxG, Z9F, Z9G ซีรีส็)

  • สำหรับ Android 7.0