หมายเลข ID หัวข้อ : 00231614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

จะเปิดหรือปิดคำบรรยายเสียง/คำบรรยายใต้ภาพ (Closed Captioning/Subtitles) เมื่อดูวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตจาก Netflix ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การมีของคำบรรยายใต้ภาพเมื่อดู วิดีโออินเทอร์เน็ตของ Netflix จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอป Netflix ที่ต่อกับอุปกรณ์ของท่าน เพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในรายละเอียดของหัวข้อนี้ ให้พิจารณา เวอร์ชันของแอป Netflix ในอุปกรณ์ของท่าน

  ถ้าหากท่านใช้ Netflix version 6 ล่าสุด (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2562)

  1. เปิดแอป Netflix
  2. เลือกรายการทีวี หรือภาพยนตร์
  3. เลือกที่ Audio & Subtitles จากแผงตัวเลือก
  4. เลือกตัวเลือกของ เสียงและคำบรรยายที่ท่านชอบ
  5. กดที่ Back เพื่อกลับไปที่แผงตัวเลือก
  6. เลือกที่ Play

  ในบางผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกเสียงและคำบรรยาย สามารถจะเข้าได้ในระหว่างที่กำลังเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์:

  1. เปิดแอป Netflix
  2. เลือกรายการทีวี หรือภาพยนตร์
  3. ในขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์ของท่านกำลังเล่น กดที่ลูกศร ชี้ขึ้น
  4. เลือกที่ไอคอน  Dialog
   หมายเหตุ: ถ้าหากไอคอน Dialog ไม่แสดงขึ้นมา ให้กดที่ลูกศร ชี้ลง ในระหว่างที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์ของท่านกำลังเล่นเพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยายขึ้นมา

    
  5. เลือกตัวเลือกของ เสียงและคำบรรยายที่ท่านชอบ

   


  ถ้าหากท่านใช้ Netflix เวอร์ชัน 3:

  หมายเหตุ:

  • ภาพยนตร์ Netflix ทั้งหมดจะมาพร้อมกับ คำบรรยายเสียงหรือคำบรรยายใต้ภาพ(Closed Captioning or Subtitles)
  • คำบรรยายใต้ภาพสามารถปรับแต่งได้ (รวมถึงฟอนต์ ขนาด สี ฯลฯ) โดยการเข้าไปที่บัญชีของท่านในเว็บไซต์ Netflix ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ล็อกอินเข้าไปในบัญชี Netflix ของท่านและเข้าไปที่ Your Account -> Subtitle appearance

   รูปภาพประกอบ

  1. เปิดแอป Netflix ขึ้นมา
  2. เลือกและเริ่มทำการเล่นภาพยนตร์
  3. ทำการปิดหรือเปิดคำบรรยายเสียง (Closed Captioning (CC)) หรือ คำบรรยายใต้ภาพ (Subtitle)โดยการกดที่ปุ่ม Subtitle หรือ CC บนตัวรีโมท หรือโดยการกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง สองครั้งบนตัวรีโมท
  4. เลือกที่ Audio & Subtitles.

   รูปภาพประกอบ

  5. เลือกที่ Subtitles

   รูปภาพประกอบ


  ถ้าหากท่านใช้ Netflix เวอร์ชัน 2

  หมายเหตุ:

  • ภาพยนตร์ Netflix จะไม่มีคำบรรยายเสียงหรือคำบรรยายใต้ภาพ (Closed Captioning or Subtitles) มาครบทั้งหมดทุกเรื่อง
  • คำบรรยายใต้ภาพไม่สามารถปรับแต่งได้มีเพียงฟอนต์ ขนาด สี ฯลฯ แบบเดียว

  ในระหว่างการเล่นภาพยนตร์ คำบรรยายใต้ภาพหรือ CC สามารถจะทำการเปิดหรือปิดได้โดยการกดที่ปุ่ม Subtitle หรือ CC บนตัวรีโมท ท่านสามารถจะเปลี่ยนภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ เปิดหรือปิด หรือปรับฟอร์แมทของออดิโอก่อนทำการเล่นภาพยนตร์ในหน้าภาพยนตร์นั้น

  รูปภาพประกอบ


  ถ้าหากท่านใช้ Netflix เวอร์ชัน 1

  ไม่มีการรองรับ คำบรรยายใต้ภาพและคำบรรยายเสียง (Subtitles and Closed Captioning)