หมายเลข ID หัวข้อ : 00095701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ภาพดูเหมือนจะใหญ่เกินไป ยืด ไม่พอดีกับหน้าจอหรือส่วนต่าง ๆ ของภาพมีการถูกตัด

  วิธีการทำให้แสดงเต็มหน้าจอทีวี โดยการปรับ การตั้งค่าหน้าจอ (Screen Settings)

  เครื่องรับโทรทัศน์จะต้องจัดการกับสัญญาณอินพุตต่าง ๆ และแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณที่รับเข้ามา ทีวีนั้นอาจจะต้องทำการ ดำเนินการกับ สัญญาณและกำหนดวิธีการแสดงภาพนั้นบนหน้าจอ

  มีการตั้งค่าต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้ทำการเลือกวิธีการ ดำเนินการสัญญาณและแสดงบนหน้าจอ

  ข้อสำคัญ: ในหัวข้อนี้ จะแนะนำการตั้งค่าทีวี ให้แสดงขนาดของภาพที่เหมาะสมบนทีวี และเอฟเฟ็คนั้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับภาพเป้าหมาย โปรดทราบว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยการตั้งค่าของทีวี ให้ตรวจเช็ครายการต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า

  รายการตรวจเช็ค

  • ตรวจเช็คดูเมนู ทีวี - ถ้าเมนูมีการยืดหรือผิดเพี้ยนไปด้วย แสดงว่าทีวีนั้นต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว
  • เปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณป้อนเข้ามาที่แตกต่างออกไป - ตรวจเช็คดู เครื่องรับสัญญาณเคเบิล, DVD, Blu-ray, ฯลฯ.  ถ้ามีเฉพาะอุปกรณ์เดียวที่มีปัญหา ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในอุปกรณ์นั้นแทนของทีวี
  • ตรวจเช็คดูคอนเทนท์ - โปรแกรม ภาพยนตร์ หรือคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมอาจจะมีการเผยแพร่หรือบันทึกในอัตราสัดส่วนภาพที่จะไม่เติมเต็มกับหน้าจอของท่าน หรืออาจจะแสดงออกมายืดหรือผิดเพี้ยนได้ ตัวอย่างเช่น คอนเทนท์ของบางภาพยนตร์ได้รับการบันทึกมาในฟอร์แมทภาพยนตร์ 21:9 ที่จะมีการแสดงแถบสีดำด้านบนและด้านล่างของภาพ เมื่อรับชมในทีวีหน้าจอกว้าง (16:9)
  • ตรวจเช็คดู คำบรรยายเสียง (Closed Caption) (CC) และ Extended Data Services (XDS) - ถ้าหากฟีเจอร์เหล่านี้ในทีวีมีการเปิดไว้ อาจจะทำให้ภาพมีการยืด ผิดเพี้ยน หรือถูกตัดได้ ให้ลอง  ปิด บริการ คำบรรยายเสียง (Closed Caption) หรือ Extended Data เพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
  • ปัญหานี้อาจจะมากับโปรแกรมนั้น - ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออาจจะถูกปิดโดยแถบแบนเนอร์หรือ แถบวิ่งเมื่อรับชมข่าวหรือโปรแกรมกีฬา เหล่านี่เป็นส่วนของสัญญาณที่ส่งออกอากาศ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้
  • บางตัวเลือกอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ - บางอุปกรณ์และทีวี จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนอัตราสัดส่วนของภาพได้เมื่อส่งออกมาหรือรับสัญญาณเป็น 720p หรือ 1080i

  ส่วนต่าง ๆ ในคำตอบนี้ :

  การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  การตั้งค่าทีวี - โหมดอัตโนมัติ (Automatic Modes)
  การตั้งค่าทีวี - โหมดธรรมดา (Manual Modes)
  การตั้งค่าทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี


  การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี  (กลับขึ้นด้านบนสุด)

   

  ขั้นตอนแรกในการกำหนดวิธีการตั้งค่าให้ทีวีคือการตรวจเช็คดูสัญญาณที่ป้อนเข้ามาให้กับทีวี เพื่อความมั่นใจว่ามีการตั้งค่าที่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน อาจจะมีการตั้งค่าที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่ออกมาให้กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะได้แก่ :

  • กล่องรับสัญญาณเคเบิล (Cable Boxes)
  • เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Receivers)
  • เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัล(Digital Video Recorders) (DVR)
  • เครื่องเล่น Blu-ray และ DVD
  • เครื่องรับ A/V
  • ระบบเกม
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  • อุปกรณ์วิดีโออื่น ๆ (กล้อง กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ฯลฯ)

  การเชื่อมต่อทีวีแบบง่าย ๆ
  [A] เคเบิล, ดาวเทียม, Blu-ray, DVD, ฯลฯ
  [B] TV

  การตั้งค่ากับอุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อความละเอียด (480, 720, 1080, 2160) และอัตราสัดส่วนภาพ (4:3, 16:9) ของสัญญาณและสามารถส่งผลต่อภาพที่จะแสดงบนหน้าจอทีวีได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูจากคำตอบต่อไปนี้: คำว่า ความละเอียด (Resolution) และ อัตราสัดส่วนภาพ (Aspect Ratio) มีความหมายอย่างไรต่อเครื่องรับโทรทัศน์ของฉัน?

  โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน ควรจะมีการตั้งค่าให้เข้ากันได้กับความละเอียดสูงสุดของทีวีของท่านที่สามารถจะรับได้ (480, 720, 1080, 2160) ถ้าหากท่านมีทีวีที่เป็นแบบหน้าจอกว้าง อัตราสัดส่วนภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้นควรจะต้องตั้งไว้เป็น 16:9 ถ้าเป็นไปได้
   


  การตั้งค่าทีวี - โหมดอัตโนมัติ (Automatic Modes) (กลับขึ้นไปข้างบนสุด)

  ข้อสำคัญ: เพื่อจะหาการตั้งค่าเฉพาะรุ่น กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานในทีวีของท่าน

  เครื่องรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าที่สามารถกำหนดเองได้โดยอัตโนมัติ ให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในการแสดงภาพบนหน้าจอ การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเข้าไปได้จากเมนูของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน การเข้าไปตั้งค่าจากรีโมทคอนโทรลจะมีดังต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ถ้าหากรีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่มที่มีเขียนกำกับว่า Wide, Zoom หรือ  ไอคอนของการซูม ให้ไปที่ส่วนถัดไป”การตั้งค่าของทีวี - Manual Modes "

  วิธีการเปิด/ปิด Auto Wide

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) หรือ เมนู (Menu) เพื่อเข้าไปในเมนูของทีวี
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) (สำหรับ Android TV™, เลือกที่   การตั้งค่า (Settings))
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่  การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound) หรือ ภาพ และตั้งค่าภาพ(Picture & Display)จอภาพ (Screen)
   • เลือกที่ ตั้งค่าภาพ (Display) หรือ การตั้งค่าระบบ (System settings)จอภาพ (Screen)
   • เลือกที่ จอภาพ (Screen)
  4. เปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ (ถ้ามี)
   1. ภาพกว้างอัตโนมัติ (Auto Wide) = เปิด (ON)
   2. ตั้งค่าพื้นที่ภาพอัตโนมัติ (Auto Display Area) = เปิด (ON)

    หมายเหตุ: เมื่อ ภาพกว้างอัตโนมัติ (Auto Wide) มีการ เปิดไว้ เครื่องจะทำการเปลี่ยนโหมดหน้าจอกว้างตามสัญญาณที่ป้อนเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอกให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านต้องการจะเก็บการตั้งค่าที่ชอบ ให้เลือกที่ ปิด (Off)
  5. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) หรือ เมนู (Menu) เพื่อออกจากการตั้งค่านั้น

  เล่นคอนเทนท์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของท่านเพื่อดูว่าแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ทำต่อในส่วนถัดไป
   


  การตั้งค่าทีวี - โหมดอัตโนมัติ (Automatic Modes) (กลับขึ้นไปข้างบน)

  บางสัญญาณที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านรับเข้ามาอาจจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องด้วยโหมดอัตโนมัตินี้ ในกรณีนี้ท่านสามารถทำการเปลี่ยนโหมดการแสดงด้วยตนเองเพื่อลองแก้ไขปัญหานี้ดู

  ตรวจเช็คดูที่รีโมทคอนโทรลของท่าน สำหรับปุ่มที่เขียนไว้เป็น กว้าง (Wide) ซูม (Zoom) หรือ ไอคอนของการซูม ปุ่มนี้จะวนเป็นวงกลมในการตั้งค่าของ โหมดภาพกว้าง (Wide Mode) ที่อาจจะทำให้สัญญาณแสดงออกมาได้อย่างถูกต้อง
  กดที่ปุ่มนี้บนตัว รีโมทคอนโทรล ของท่านซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยน โหมดภาพกว้าง (Wide mode)

  รูปภาพของ รีโมทคอนโทรล

  [A]: ตัวอย่างของปุ่มนี้บนตัวรีโมท

  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวรีโมทของท่านไม่มีปุ่มเหล่านี้เลย การตั้งค่านี้จะมีอยู่ในเมนูของทีวี เข้าไปที่การตั้งค่าของหน้าจอในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำในโหมดอัตโนมัติ แต่ให้เลือกที่ตัวเลือก โหมดภาพกว้าง (Wide mode) แทน คำอธิบายของการตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) ต่าง ๆ มีแสดงไว้ดังด้านล่างนี้:

  ข้อสำคัญ:

  • การตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) ทั้งหมดนี้อาจจะไม่มีอยู่ในเครื่องครบทั้งหมดทุกรุ่น
  • ทีวีบางเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราสัดส่วนภาพได้เมื่อรับสัญญาณ 720p หรือ 1080i
  • ต้องระวังภาพอาจจะแสดงออกมายืดหรือส่วนต่าง ๆ ของภาพอาจจะถูกตัดได้ เมื่อใช้ตัวเลือกโหมด ซูม (zoom) หรือ ภาพกว้าง (wide) ถ้าหากท่านรับชมรายการกีฬาหรือข่าว แถบวิ่งแสดงคะแนนหรือข่าวอาจจะไม่สามารถดูได้ ในกรณีเหล่านี้ ท่านอาจจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีการตั้งค่าไว้สำหรับการรับชมแบบปกติ (Normal)

   โหมด

    คำอธิบาย

  +วิธีการเปลี่ยนคอนเทนท์โดยการตั้งค่านี้

  คอนเทนท์ในอัตราสัดส่วนภาพ 4:3

  คอนเทนท์ในอัตราสัดส่วนภาพ 16:9

  ปกติ (Normal)

  แหล่งจ่าย 4:3 (4:3 Source) - แสดงภาพ 4:3 ในขนาดเดิม โดยมีแถบด้านข้างเติมเข้ามาในหน้าจอ 16:9

  แหล่งจ่าย 16:9 (16:9 Source) - แสดงภาพ 4:3 โดยมีการยืดทางด้านแนวนอนไปเป็น 16:9 ในฟอร์แมท 4:3

  โหมดปกติ 4:3 (4:3 Normal Mode)โหมดปกติ 16:9 (16:9 Normal Mode)

  ซูม (Zoom)

  แสดงภาพ 16:9 ที่ได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท 4:3 กล่องจดหมาย (4:3 letter box) ในอัตราสัดส่วนภาพที่ถูกต้องโหมดซูม 4:3 (4:3 Zoom Mode)โหมดซูม 16:9 (16:9 Zoom Mode)

  ซูมแบบกว้าง (Wide Zoom)

  ขยายภาพ โดยรักษาภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โหมดซูมแบบกว้าง 4:3 (4:3 Wide Zoom Mode)โหมดซูมแบบกว้าง 16:9 (16:9 Wide Zoom Mode)

  เต็มจอ (Full)

  ยืดภาพ 4:3 ไปทางแนวนอน เพื่อให้เต็มหน้าจอ 16:9 แสดงภาพ 16:9 ในขนาดเดิมโหมดเต็มจอ 4:3 (4:3 Full Mode)โหมดเต็มจอ 16:9 (16:9 Full Mode)

  ยืดทางแนวนอน (Horizontal Stretch)

  ยืดภาพไปทางแนวนอนเพื่อรักษาขนาดเดิมทางแนวตั้งไว้ อันนี้จะมีเฉพาะในแหล่งกำเนิดที่เป็น 720p, 1080i, 1080p และ 1080/24p

  ใช้ไม่ได้

  โหมดยืดทางแนวนอน 16:9 (16:9 Horizontal Stretch Mode)

  คำบรรยาย (Captions)

  ขยายภาพทางแนวนอน ในขณะที่ปรับ คำบรรยายให้พอดีกับหน้าจอโหมดคำบรรยาย 4:3 (4:3 Captions Mode)โหมดคำบรรยาย 16:9 (16:9 Captions Mode)

  ละเอียด - ปกติ (Fine - Normal)

  แสดงภาพ 4:3 ในขนาดเดิม จะมีแถบด้านข้างแสดงขึ้นมาเพื่อเติมหน้าจอ 16:9 ให้เต็มโหมดละเอียดปกติ 4:3 (4:3 Fine Normal Mode)

  ใช้ไม่ได้

  ละเอียด - เต็มจอ (Fine - Full)

  ยืดภาพ 4:3 ทางแนวนอน เพื่อเติมหน้าจอ 16:9 ให้เต็มโหมด ละเอียด - เต็มจอ 4:3 (4:3 Fine - Full Mode)

  ใช้ไม่ได้

  เกมพกพา 1 (Portable Game 1)

  ยืดกรอบดำของภาพเกมจาก PlayStation Portableโหมดเกมพกพา 4:3 (4:3 Portable Game 1 Mode)

  ใช้ไม่ได้

  เกมพกพา 2 (Portable Game 1)

  ยืดกรอบดำของภาพ (เช่น เบราว์เซอร์) จาก PlayStation Portableโหมดเกมพกพา 4:3 (4:3 Portable Game 2 Mode)

  ใช้ไม่ได้

  นอกจากการตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) นี้ ตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมต่อไปนี้อาจจะมีให้ในทีวีของท่าน เพื่อให้ปรับภาพที่แสดงได้มากขึ้น
   

   การตั้งค่า

   คำอธิบาย

  กว้างอัตโนมัติ (Auto Wide)

  เปลี่ยน โหมดภาพกว้าง (Wide mode) ให้โดยอัตโนมัติให้เข้ากันได้กับสัญญาณอินพุต

  ค่าเริ่มต้น 4:3 (4:3 Default)

  ตั้งค่าหน้าจอในฟอร์แมทเริ่มต้นสำหรับสัญญาณอินพุต 4:3

  ปรับพื้นที่ภาพอัตโนมัติ (Auto Display Area)

  ทำการปรับภาพให้อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับแสดง

  พื้นที่แสดงภาพ (Display Area)

  ให้การปรับภาพเพิ่มเติมเมื่อสัญญาณอินพุตเป็น 1080i/1080p และ โหมดภาพกว้าง (Wide mode) ตั้งไว้เป็น Full

  ตำแหน่งของจอ (Screen Position)

  ปรับตำแหน่งซ้าย-ขวา และสูง-ต่ำ ของภาพ (ตำแหน่งสูง-ต่ำ ไม่สามารถจะปรับได้เมื่อตั้งค่าโหมดภาพกว้าง (Wide mode) ไว้เป็น ซูมแบบกว้าง (Wide Zoom), ปกติ (Normal) หรือ เต็มจอ (Full))

  ขนาดทางแนวตั้ง (Vertical Size)

  ปรับขนาดทางแนวตั้งของภาพ (ใช้ไม่ได้ เมื่อตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) เป็น Adjusts the vertical size of the picture (ปรับขนาดทางแนวตั้งของภาพ) (ใช้ไม่ได้ เมื่อตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) เป็น ปกติ (Normal) หรือ เต็มจอ (Full))

  ตรงกลางของทางแนวนอน (Horizontal Center)

  ปรับตำแหน่ง ซ้าย - ขวา ของภาพ

  ตรงกลางทางแนวตั้ง (Vertical Center)

  ปรับตำแหน่ง บน - ล่าง ของภาพ

   


  การตั้งค่าของทีวี เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี(กลับขึ้นไปข้างบนสุด)

  การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีให้เมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับทีวีของท่าน การตั้งค่าเหล่านี้จะอนุญาตให้ท่านปรับอัตราสัดส่วนภาพของเครื่องพีซี ให้เหมาะที่สุดกับหน้าจอทีวี

  800 x 600
  800x600

  รูปภาพประกอบ

  ปกติ (Normal)
  800x600 ปกติ (Normal)

  เต็มจอ 1 (Full1)
  800x600 เต็มจอ 1 (Full1)

  เต็มจอ 2 (Full2)
  รูปภาพประกอบ

   1,280 x 768 
  เต็มจอ 2 (1280x768)

  รูปภาพประกอบ

  ปกติ (Normal)
  รูปภาพประกอบ

  เต็มจอ 1 (Full1)
  1280x768 เต็มจอ 1 (Full1)

  เต็มจอ 2 (Full2)
  1280X768 เต็มจอ 2 (Full2)


  หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับทีวี โดยใช้สาย HDMI และป้อนสัญญาณอินพุต 1080p อาจจะจำเป็นต้องทำการเลือกเพิ่มเติมจากเมนูทีวีต่อไปนี้:

  • ตั้งค่า เลือกฉาก (Scene Select) ไปที่ กราฟฟิก (Graphics)
  • ตั้งค่า โหมดภาพกว้าง (Wide mode) ไปที่ เต็มจอ (Full)
  • ตั้งค่า พื้นที่แสดงภาพ (Display Area) ไปที่ เต็มพิกเซล (Full Pixel)