หมายเลข ID หัวข้อ : 00228009 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2024พิมพ์

ฉันจะหาข้อมูลรายละเอียดการสนับสนุนเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับทีวีของฉันได้อย่างไร?

  ท่านสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลทีวีที่ให้มาด้วยได้ โดยการไปที่ข้อมูลเฉพาะรุ่นของทีวีนั้นในเว็บไซต์สนับสนุน

  ขั้นตอนที่ 1: การหาชื่อรุ่นรีโมททีวีของท่าน

  ชื่อรุ่น – ชุดของตัวอักษรและตัวเลข – จะพบได้บนตัวรีโมทคอนโทรล ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นรีโมทบางรุ่น:

  • RM-GD020
  • RMF-TX800P

  ชื่อรุ่นจะอยู่ที่ด้านหน้าของ รีโมทคอนโทรลหรือด้านในช่องใส่ แบตเตอรี่ (หรือฝาปิด) ถ้าหากท่านไม่สามารถเปิดช่องใส่แบตเตอรี่หรือฝาปิดได้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลทีวี

  ตัวอย่างของตำแหน่งที่ชื่อรุ่นอยู่บนตัวรีโมท

  ขั้นตอนที่ 2: การค้นหาชื่อรุ่นเครื่องในเว็บไซต์สนับสนุน

  ไปที่ เว็บไซต์การสนับสนุนของ Sony พิมพ์ชื่อรุ่นรีโมทของท่านเข้าไปในแถบค้นหา และกด เลือก (Enter) รุ่นของรีโมทควรจะปรากฎขึ้นมาโดยอัตโนมัติพร้อมชื่อรุ่นของทีวี จากนั้นกรุณาเลือกรุ่นทีวีของท่าน

  ถ้าหากรีโมทของท่านเป็นผลิตภัณฑ์ต่างหากหรืออุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวเลือก หน้ารุ่นของรีโมทนั้นจะแสดงขึ้นมาในผลการค้นหา กรุณาเข้าไปในหน้ารีโมทคอนโทรลน้ันสำหรับข้อมูลการสนับสนุน

  ขั้นตอนที่ 3: กรุณาไปที่หน้ารุ่นของทีวีของท่าน

  เมื่อท่านอยู่ที่หน้าผลิตภัณฑ์ทีวีแล้ว ท่านสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรีโมทในคู่มืออ้างอิง/คู่มือการใช้งานหรือคู่มือช่วยเหลือได้ จะแสดงให้ท่านเห็นถึงปุ่มและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มี

  คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) / คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions)

  นอกจากนี้ โดยการพิมพ์คำหลักเช่น “รีโมท (Remote)” หรือ “รีโมทคอนโทรล (Remote Control)” เข้าไปในกล่องค้นหา ท่านก็สามารถจะหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากท่านพบกับปัญหากับรีโมทคอนโทรลของท่านเช่น ปุ่มต่าง ๆ ไม่ทำงานหรือ การค้นหาด้วยเสียงไม่ทำงาน กรุณาอ้างอิงกับ คำแนะนำในการแก้ปัญหาทีวี
  • รูปทรงของรีโมทคอนโทรล การมีจำหน่ายและฟังก์ชันของปุ่มต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ประเทศ หรือรุ่นทีวี