หมายเลข ID หัวข้อ : 00191409 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2023พิมพ์

ทีวี BRAVIA เปิดหรือปิดเองโดยอัตโนมัติ

ทีวีมีการเปิดและปิดเองซ้ำไปมา / ภาพเป็นสีดำในขณะยังคงมีเสียงอยู่

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการตรวจดูชนิดทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีแบบอื่น ๆ

  1. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

  อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้

  2. ตรวจดูการตั้งค่าของทีวี

  ถ้าหากทีวีมีการเปิดและปิดที่ช่วงเวลาปกติเช่น 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง หรือทีวีมีการเปิดหรือปิดเมื่ออุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่มีการเปิดหรือปิด กรุณาตรวจดูการตั้งค่าของทีวีนั้น

  รุ่นที่เป็น Google TV

  รุ่นที่เป็น Android TV

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ

  3. ต้องมั่นใจว่าสายไฟ AC (สายไฟหลัก) มีการเสียบปลั๊กไว้อย่างถูกต้อง

  1. ถ้าหากทีวีของท่านมีสายไฟ (สายไฟหลัก) ที่สามารถถอดออกได้ ต้องมั่นใจว่ามีการเสียบเข้าไปอย่างมั่นคงเข้ากับทางด้านหลังของทีวีแล้ว
  2. ถ้าหากทีวีนั้นมีตัวอะแดบเตอร์ AC แยกออกมาต่างหาก กรุณาตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อระหว่างตัวอะแดปเตอร์และสายไฟ (สายไฟหลัก) ด้วย
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟ (สายไฟหลัก) มีการเสียบเข้าเต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังอย่างถูกต้องดีแล้ว
  4. ถอดรางต่อกำลังไฟ ตัวกันไฟกระชาก หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันและเสียบสายไฟของทีวีเข้าไปที่เต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังโดยตรง และตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหานี้
  5. ลองใช้ตัวเต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังตัวอื่นและต้องมั่นใจว่าเต้าเสียบไฟนั้นไม่ได้ผ่านการควบคุมโดยสวิตช์ที่ปิดไว้

  4. ตรวจดูว่าเป็นปัญหาของรีโมทคอนโทรลหรือไม่

  ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท และตรวจเช็คดูว่าปัญหายังคงมีอยู่อีกหรือไม่ วิธีการนี้เป็นการทดสอบว่าตัวรีโมทมีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ นอกจากตัวทีวี
  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลแบบมัลติฟังก์ชัน เพิ่มเติมจากอันที่จัดมาให้ กรุณาตรวจสอบดูด้วย
  • การปิดกั้นตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือไม่ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถตรวจสอบโดยการใช้วิธีการนี้ได้ ถ้าหากปัญหาเกิดจากตัวรีโมทคอนโทรลที่ไม่ได้เป็นแบบอินฟราเรด เช่น รีโมทคอนโทรลทัชแพด

  5. ตรวจดูว่าเป็นปัญหาของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกหรือไม่

  กรุณาปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดออกจากทีวีนั้น (USB, LAN, HDMI เสาอากาศ ฯลฯ) ยกเว้นสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ภายนอกนั้นไม่ได้เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหานี้ ถ้าหากดีขึ้น กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกลับเข้าไปทีละอัน จนกระทั่งท่านพบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหา

  รูปภาพแสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อระหว่างช่องเสียบทีวี และอุปกรณ์ภายนอก

  • 1: ช่องเสียบ TV
  • 2: ถอดสายออก
  • 3: อุปกรณ์ภายนอก

  6. ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของทีวี

  ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชัน Wi-Fi กรุณาปิดลงไปชั่วคราวเพื่อทดสอบและช่วยในการแยกปัญหา

  7. ดำเนินการรีเซ็ตพาวเวอร์

  8. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อมแล้ว