หมายเลข ID หัวข้อ : 00202694 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2022พิมพ์

วิธีการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเวอร์ชัน PDF

  เพื่อทำการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือฉบับ PDF ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. การไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หน้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเริ่มการเดินทางของท่าน ที่แถบค้นหาจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
  เป็นการจำกัดการค้นหาให้แคบลง!

  1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ หน้า นี้สามารถจะช่วยท่านค้นหาออกมาได้:
  2. พิมพ์ชื่อรุ่นของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุน

   รูปภาพประกอบ

   ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่าท่านได้พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องของท่านเข้าไปถูกต้อง (รวมถึงเครื่องหมายขีดกลาง (Hyphen) (-) ถ้ามี) ฟีเจอร์ช่วยการค้นหา จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าได้พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปอย่างถูกต้อง
  3. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยการคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านในคุณสมบัติช่วยการค้นหาอัตโนมัติ (auto-suggest) หรือในผลการค้นหานั้น

   รูปภาพประกอบ

  2. ไปที่คู่มือช่วยเหลือสำหรับเครื่องของท่าน

  • เมื่อท่านอยู่ที่หน้าเครื่องของท่านแล้ว ให้คลิกที่แท็บ คู่มือ (Manuals) และเลือกที่ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)

   รูปภาพประกอบ

  3. เปลี่ยนเส้นทาง URL

  • เมื่อคู่มือให้ความช่วยเหลือได้รับการโหลดมาแล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ที่อยู่ของเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน

   รูปภาพประกอบ
  • เปลี่ยนชนิดของหน้าใน URL จาก

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/index.html

   ไปเป็น

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/print.pdf

   คู่มือช่วยเหลือฉบับ PDF จะโหลดมาให้