หมายเลข ID หัวข้อ : 00112440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

พอร์ต HDMI แบบใดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony?

  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony® อาจมีพอร์ต HDMI® ชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้:

  • Standard (Type A)
  • Mini (Type C)
  • Micro (Type D)

  ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ, พอร์ต HDMI หนึ่งอาจจะเหมาะกับการใช้กับอีกอันหนึ่ง. เช่น เนื่องจาก การมีขนาดที่เล็กและพื้นที่จำกัดในผลิตภัณฑ์พกพาจำนวนมาก, อาจมีการใช้พอร์ต HDMI แบบมินิ หรือไมโครแทนพอร์ต HDMI ขนาดมาตรฐาน.

  แบบมาตรฐาน A: พอร์ต HDMI นี้เป็นปลั๊กขนาด 19-ขา ใช้ทั่วไปในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์วิดีโอและเครื่องเสียงตามบ้านมากมาย เช่น ทีวี, เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, ระบบโฮมเธียเตอร์ และผลิตภัณฑ์ให้ความบันเทิงต่าง ๆ ในบ้าน.

  แบบมินิ C และ แบบไมโคร D: พอร์ตเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าแบบ A และออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์พกพาจำนวนมาก เช่น เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล, กล้องดิจิตอล และกล้องบันทึกภาพวิดีโอดิจิตอล และผลิตภัณฑ์พกพาอื่น ๆ. สายต่อ HDMI แบบ micro-to-standard หรือ mini-to-standard อาจนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับทีวี หรือ ผลิตภัณฑ์วิดีโอ และผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง.

  สำคัญ: ถ้าต้องการดูชนิดของพอร์ท HDMI ในผลิตภัณฑ์ Sony ของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  หมายเหตุ: สาย HDMI สามารถหาซื้อได้จากร้านค้า Sony Store.