หมายเลข ID หัวข้อ : 00231928 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

มีเมนูโฮมแสดงบนหน้าจอหรือไม่ เมื่อท่านกดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทของท่าน?

    มีเมนูโฮมแสดงบนหน้าจอหรือไม่ เมื่อท่านกดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทของท่าน?

    ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤