หมายเลข ID หัวข้อ : 00231970 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

ไฟ LED ที่แผงหน้าของทีวีกะพริบหรือไม่?

    ไฟ LED ที่แผงหน้าของทีวีกะพริบหรือไม่?
    กะพริบเป็นสีแดง

    มี ไม่มี


    ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤