หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

วิธีการแก้ปัญหาภาพและหน้าจอของทีวี

มีเส้นบนหน้าจอ หน้าจอเบลอ มีภาพซ้อน สว่างหรือมืดเกินไป หรือมีสีแปลกผิดปกติ

  ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

  หมายเหตุ:

  1. หน้าจอว่างเปล่าหรือไม่มีภาพ (มี/ไม่มีเสียง)

  2. เส้นบนหน้าจอ (แนวตั้ง/แนวระดับ แถบ)

  3. หน้าจอเบลอ (พร่ามัว เลอะเลือน จืดชืด)

  4. ภาพซ้อน (ภาพเป็นเงา, ภาพซ้ำซ้อน)

  5. แสดงภาพผิดปกติ

  6. ปัญหาความเปรียบต่าง (Contrast) (สว่างหรือมืดเกินไป)

  7. หน้าจอเป็นสีเทา

  8. มีสีแปลก ๆ บนหน้าจอ (กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ (Solarization) ไม่มีสี สีจาง สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)

  9. จุดตรวจสอบเบื้องต้นในปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีผิดปกติ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  10. ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ