หมายเลข ID หัวข้อ : 00171656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/01/2021

วิธีการจับคู่ รีโมตคอนโทรลแบบใช้เสียงหรือไร้สายของท่านกับทีวีใหม่อีกครั้ง

  ถ้าหากท่านพบปัญหาเมื่อใช้ รีโมตคอนโทรลไร้สาย หรือเมื่อใช้  ปุ่ม (Mic) /ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง บนรีโมตคอนโทรลแบบใช้เสียงของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อยกเลิกการจับและจับคู่ใหม่ให้กับ รีโมตคอนโทรลนั้น:

  หมายเหตุ:

  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยนรีโมตคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียงของท่านแล้ว ต้องจับคู่รีโมตอีกครั้งเพื่อให้สามารถค้นหาด้วยคำสั่งเสียงได้
  • หลังการอัปเดตทีวีของท่าน ตัวรีโมตคอนโทรลอาจจะต้องมีการจับคู่ใหม่ เพื่อที่จะให้มีฟังก์ชันการค้นหาด้วยคำสั่งเสียง

  Android TV ที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า

  ถ้าหากท่านใช้ รีโมตคอนโทรลแชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  รูปภาพตัวอย่างของ รีโมตคอนโทรลไร้สาย หรือสั่งงานด้วยเสียง

  1. ยกเลิกการจับคู่ รีโมตคอนโทรลแบบใช้เสียงจาก ทีวี
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมตคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมตและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) —การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001 UnpairOK
    • เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001UnpairOK
  2. จับคู่ใหม่ให้กับ รีโมตคอนโทรลแบบใช้เสียงเข้ากับทีวี:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมตคอนโทรล
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Remotes & AccessoriesRemote control — Connect via Bluetooth หรือปุ่ม Activate  
    • เลือกที่ รีโมตคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth)
    • เลือกที่ รีโมตคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) —ปุ่ม เปิดการทำงาน (Activate)  
   4. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น
    หมายเหตุ: การจับคู่อาจล้มเหลว หากระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ถ้าหากเป็นกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่ก่อนที่จะลองทำการจับคู่อีกครั้ง

  สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2558

  ถ้าหากท่านใช้ รีโมตคอนโทรลแชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  รูปภาพของ รีโมตคอนโทรลทัชแพด

  1. ยกเลิกการจับคู่ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) จาก ทีวี
   1. โดยการใช้รีโมตที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES
   4. เลือกที่ รายการอุปกรณ์
   5. Select SONY TV REMOTE 001
   6. เลือกที่ ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)
   7. เลือกที่ ตกลง (OK)
  2. ทำการจับคู่ใหม่ให้กับ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) เข้ากับทีวีนั้น
   1. โดยการใช้รีโมตที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories
   4. เลือกที่ จับคู่รีโมตคอนโทรลทัชแพด (Pair Touchpad Remote Control)
   5. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น