หมายเลข ID หัวข้อ : 00091258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการแสดงคอนเทนท์หรือหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี

  มีหลายวิธีที่จะแสดงคอนเทนท์ของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี อันดับแรก ให้เลือกชนิดของทีวีของท่านก่อน

  รุ่นเครื่องที่เป็น Android TV™
  ทีวีอื่น

  หมายเหตุ: เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV เป็น Android TV หรือไม่


  Android TV

  ฟังก์ชันต่างๆ ที่มีให้จะแปรผันไปขึ้นอยู่กับว่าทีวีนั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่

  ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากทีวีไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • Wi-Fi Direct

  ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงได้ระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และส่งรูปภาพ และวิดีโอไปให้กับทีวีได้
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์โมบาย

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ
   


  ทีวีอื่น ๆ

  ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย
  ฟังก์ชันต่างๆ ที่มีให้ใช้ได้จะแปรผันไปตาม OS ของอุปกรณ์โมบายนั้นๆ

  อุปกรณ์โมบาย Android™

  อุปกรณ์โมบาย iOS

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ
   


  การใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่นๆ

  ความเข้ากันได้สำหรับ Android TV

  ฟังก์ชัน
  Android OSiOS
  Chromecast built-in (Google Cast)
  AirPlay (สำหรับ อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone และ iPad)-✓*1
  การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)✓*2-
  Wi-Fi Direct
  Photo Sharing Plus--
  USB--
  MHL/HDMI✓*2✓*2


  *1 อาจจะไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง และภูมิภาคนั้น ๆ อ้างอิงกับ ทีวีของฉันรองรับ Apple AirPlay 2 และ HomeKit ได้หรือไม่?
  *2 อาจจะไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือรายละเอียดข้อมูลจำเพาะต่าง ๆของทีวีนั้น
  ข้อสำคัญ: Photo Sharing Plus, ที่เคยมีใน Android TV บางรุ่น จะใช้ไม่ได้แล้วในตอนนี้สำหรับ Android TV ทุกรุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


  ความเข้ากันได้สำหรับทีวีอื่น ๆ

  ฟังก์ชันAndroid OSiOS
  Chromecast built-in (Google Cast)--
  AirPlay (สำหรับ อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone และ iPad)--
  การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)✓*-
  Wi-Fi Direct✓*✓*
  Photo Sharing Plus✓*✓*
  USB✓*-
  MHL/HDMI✓*✓*


  * อาจจะไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ อ้างอิงกับคู่มือหรือสเปกของทีวี


  ฟังก์ชันอื่นๆ

  • Photo Sharing Plus  ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และแชร์รูปภาพ และวิดีโอ หรือเก็บบันทึกคอนเทนท์ที่แชร์ไว้ ไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้
   

  • การเชื่อมต่อ USB   ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อ USB ระหว่างทีวี และอุปกรณ์มือถือ Android และแชร์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงได้
   วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

  • การเชื่อมต่อ MHL/HDMI

   • ถ้าหาก อุปกรณ์มือถือนั้นรองรับ Mobile High-Definition Link (MHL)ได้
    ท่านสามารถใช้สาย MHL เพื่อทำการแสดงหน้าจอของ อุปกรณ์มือถือนั้นบนทีวีได้
    วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL เข้ากับทีวี โดยใช้สาย MHL
   • ถ้าหาก อุปกรณ์มือถือนั้นรองรับ Micro HDMI ได้
    ท่านสามารถใช้สาย HDMI เพื่อทำการแสดงหน้าจอของ อุปกรณ์มือถือนั้นบนทีวีได้

   หมายเหตุ:

   • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมีอินพุต MHL ถ้าหากทีวีรองรับ MHL ได้อย่างน้อยหนึ่งอินพุต HDMI ในทีวีนั้น จะมีป้าย MHL แสดงกำกับอยู่
   • ไม่ได้มีอุปกรณ์มือถือครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะรองรับ MHL หรือ Micro HDMI ได้ ให้ตรวจเช็คกับข้อมูลสเปกของเครื่องหรือคู่มือที่จัดมาให้
     

   *iPhone, iPad, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ