หมายเลข ID หัวข้อ : 00158628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2021

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ข้อสำคัญ: ในกรณีที่เป็น จูนเนอร์ / Set-Top Box ของบริษัทอื่น ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องสัญญาณด้วยตัวรีโมทคอมมานเดอร์ของบริษัทอื่นที่จัดมาให้ด้วยเท่านั้น ตัวรีโมทเดิมของโซนี่จะไม่สามารถใช้ได้

  หมายเหตุ:

  เคล็ดลับ- วิธีแก้ไขที่รวดเร็วที่เราแนะนำ

  ก่อนที่จะลองตามขั้นตอนการแก้ปัญหาใดๆ ด้านล่าง เราแนะนำให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรลนาน ประมาณ 1 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ตามทิศทางขั้ว (-/+)
  ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไปอีก เราแนะนำให้ท่านเข้าไปทำในแต่ละส่วนในหัวข้อนี้โดยใช้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา
   

  คู่มือการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้ ขั้นแรกตรวจเช็คดูว่าปัญหามาจากตัวทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรล ถ้าหากปัญหามาจากตัวรีโมทคอนโทรล ท่านจะได้รับการแนะนำในส่วน ตามชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล เริ่มทำการเช็คจาก ส่วน A


  ส่วน A:
  ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการทำงานได้หรือไม่

  1. ตรวจเช็คดูว่าปุ่มต่างๆ ของทีวีสามารถใช้งานได้
   • ถ้าหากปุ่มต่างๆ ของทีวีสามารถจะใช้งานได้ ให้ไปทำใน ส่วน B: รายการตรวจเช็คของรีโมทคอนโทรล
   • ถ้าหากปุ่มต่างๆ ของทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 2


    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง ตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ของทีวีจะแตกต่างกันไป ตรวจเช็คดูด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวี
     
  2. ตรวจเช็คดูว่าหลอดไฟ (หลอดเพาเวอร์/สแตนด์บาย) ที่อยู่ด้านหน้า/ด้านล่างของทีวีว่ามีติดสว่างหรือไม่

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ชื่อ ตำแหน่ง และรูปร่างของหลอดไฟจะแตกต่างกันไป หลอดไฟในผังไดอะแกรมนี้ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
   • ถ้าหากหลอดไฟติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีแดง ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 3
   • ถ้าหากหลอดไฟไม่ติดสว่าง ให้ตรวจเช็คดูว่าสายไฟเพาเวอร์ หรือตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดหลวม
    ถ้าหากไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อข้างต้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
     
  3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  4. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว อาจจะต้องขอรับการบริการแล้ว
   


  ส่วน B:
  ตรวจเช็คดูรายการต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล (ทั่วไป)

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง

  1. ต้องมั่นใจว่าไม่มีปุ่มใดๆ ของตัวรีโมทคอนโทรลติดขัดอยู่
  2. การรีเซ็ตตัวรีโมท
   ตัวรีโมตอาจจะไม่ทำงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ที่ไม่ดี หรือมีไฟฟ้าสถิตรบกวน
   1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล การเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่อาจจะแตกต่างกันไป ด้านล่างนี้เป็นวิธีการเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่แบบที่นิยมใช้กันทั่วไป รูปภาพนี้เป็นทางด้านหลังของตัวรีโมท

     
    1. กดและเลื่อนฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
    2. เลื่อนฝาปิดเพื่อเปิดออกมา
    3. กดและยกฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
    4. กดและยกฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
   2. กดที่ปุ่มเพาเวอร์ของตัวรีโมทเป็นเวลาสามวินาที
   3. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวรีโมท
  3. ทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรล
   ขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะสกปรก ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาด ขั้วของรีโมทคอนโทรลด้วยสารละลายแอลกอฮอล์เล็กน้อย โดยใช้ก้านสำลีหรือผ้านุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวรีโมทคอนโทรล
  4. เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่
   หมายเหตุ:
   • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ตรงขั้ว + และขั้ว - ตามเครื่องหมายที่แสดงไว้
   • ต้องมั่นใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปจากด้านขั้ว - ดังแสดงในรูป
   • ไม่ใช้แบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้วปนกันหรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดปนกัน
   • ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้
  5. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  6. สำหรับ Android TV ที่วางจำหน่ายในปี 2015 หรือใหม่กว่า: อาการอาจจะดีขึ้นได้ โดยการอัปเดต ซอฟต์แวร์ของ รีโมทคอนโทรล อ้างถึงบทความต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรล
   วิธี การอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวี

  7. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นแม้จะหลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนนี้ ให้ไปทำในส่วน C
   


  ส่วน C:
  เลือกชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล (ทั่วไป)


  รีโมทคอนโทรลแบบ Infrared (IR):

  ถึงแม้ว่าจะมีระบบสื่อสารที่แตกต่างกันสองแบบ (อินฟราเรด/ไร้สาย) สำหรับ รีโมทคอนโทรล ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sony TV จะเป็น รีโมทคอนโทรลแบบ Infrared (IR)
  สำหรับการแก้ปัญหาของ รีโมตคอนโทรลแบบ Infrared (IR) ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมทคอนโทรลแบบ Infrared (IR) ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย 
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีเฉพาะ  ปุ่ม Microphone เท่านั้นที่ไม่ทำงานบนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี ให้เช็คดู Voice Commands ไม่ทำงานในรีโมทของฉัน.

  รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control):

  ถ้า รีโมทคอนโทรลหรือทีวีของท่านตรงกับ [A] [B] หรือ [C] ด้านล่าง แสดงว่าท่านมีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control)

  1. รีโมทคอนโทรลสำหรับAndroid TV รุ่นที่ออกในปี 2563 และ A9G / X85G / X95G / Z9G ซีรีส์ (ออกในปี 2562) *1, *2
  2. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2558 *1
  3. รีโมทคอนโทรลแตะครั้งเดียว (One-touch Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2555 *3

   รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 3 แบบ A, B, C 

  สำหรับปัญหา รีโมทคอนโทรลไร้สาย ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมทคอนโทรลไร้สายไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ตอบสนองใด ๆ เลย
   

  *1: ถ้าหากมีเฉพาะ ปุ่ม Microphone ไม่ทำงานใน รีโมทคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คดูกับ การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands)ไม่ทำงานกับรีโมทของฉัน

  *2: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเปิดปิด/ช่องสัญญาณ ที่ไม่ทำงานบน รีโมทคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คกับ รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย

  *3: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเปิดปิดไม่ทำงานบน รีโมทคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คกับ รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย