หมายเลข ID หัวข้อ : 00094449 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

อะไรคือ Miracast technology?

    Miracast technology จะอนุญาตให้หน้าจอของอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast--โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์--ทำการแสดงบนหน้าจอทีวีได้. โดยจะใช้ฟังก์ชัน การจำลองหน้าจอ(Screen Mirroring)ของทีวีและไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์แบบไร้สายหรือสายต่อ.