หมายเลข ID หัวข้อ : 00182280 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศสำหรับเครื่อง Sony BRAVIA LCD TV บางเครื่องที่มีการรีบูตซ้ำ ๆ และการหยุดให้บริการของอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

  2013-10-22

  เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ Sony

  Sony มีความมุ่งมั่นที่จะทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่สูง และเราได้ให้คำมั่นว่า เราจะสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้าเสมอมา

  การหยุดทำงานของ Sony network ทำให้เครื่อง BRAVIA LCD TV รุ่นต่าง ๆ บางรุ่นมีการรีบูตซ้ำ ๆ กันเกิดขึ้น และบริการของ Internet ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราว การหยุดทำงานนี้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว Sony จะได้ทำการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต ด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  ถ้าท่านพบกับปัญหาการรีบูตนี้  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังด้านล่างเพื่อทำการรีเซ็ตการเชื่อมต่อ TV Internet ของท่าน

  1. ตัดการเชื่อมต่อทีวีของท่านออกจากเครือข่ายโดยใช้วิธีการที่เข้ากันได้กับชนิดของการเชื่อมต่อของ Internet ของท่าน
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wired connections): ให้ถอดสาย Ethernet ออก
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wireless connections): ให้ถอดตัว USB wireless adapter dongle (ถ้ามีใช้อยู่) ออกไป
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wireless connections: ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเข้าไปที่การปรับตั้งเครือข่ายในเมนู TV setup และตัดการเชื่อมต่อของ wireless ออก
  2. ปิด TV
  3. ทำการรีเซ็ตเราท์เตอร์ แอคเซสพอยน์ของท่านโดยการถอดสายไฟกำลังงานออก และจากนั้นต่อกลับเข้าไปใหม่
  4. เปิด TV ขึ้นมา
  5. เชื่อมต่อ TV เข้ามากับเครือข่ายของท่านใหม่ตามชนิดของการเชื่อมต่อ Internet ของท่าน
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wired connections): ใส่สาย Ethernet เข้าไปใหม่
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wireless connections): ต่อตัว USB wireless adapter dongle (ถ้ามีใช้อยู่) เข้าไปใหม่
      o สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wireless connections): ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเข้าไปที่การปรับตั้งเครือข่ายในเมนู TV setup ของท่านและเปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless connection) ใหม่

   

  ความพึงพอใจของท่านมีความสำคัญต่อเรามาก เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ และขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้จัดให้กับศูนย์บริการของ Sony จะได้รับการเก็บรักษาและใช้โดย Sony เท่านั้น สำหรับการตอบสนองกับการร้องขอต่าง ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่ Sony ได้มอบหมายให้ดำเนินการในบางส่วนของการบริการ ในเหตุการณ์เช่นนี้ Sony จะต้องมั่นใจว่า บริษัทอื่น ๆ เหล่านั้ได้ทำตามแนวทางเกี่ยวกับการใสช้งาน รวมถึงการจัดเก็บและการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเข้มงวด

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ Sony ในท้องถิ่นของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะสอบถาม, แก้ไข, ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้
  (กรุณารับทราบว่า ในกรณีที่ให้มีการลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Sony อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ซึ่งระบุไว้ตามข้างต้น)