หมายเลข ID หัวข้อ : 00140396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018พิมพ์

คำว่า ความละเอียด (Resolution) และ อัตราสัดส่วนภาพ (Aspect Ratio) มีความหมายอย่างไรต่อเครื่องรับโทรทัศน์ของฉัน?

  ความละเอียดและอัตราสัดส่วนภาพ เป็นคำที่ใช้อธิบายฟอร์แมทและภาพที่ท่านเห็นบนหน้าจอทีวีของท่าน.  ในเครื่องรับโทรทัศน์, ค่าทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันและมีผลกระทบต่อกัน.

  ความละเอียดภาพ(Resolution)

  ความละเอียดภาพจะบอกถึงจำนวนของพิกเซล(จุด-dot) ที่ประกอบกันเป็นภาพในโทรทัศน์ของท่าน.  ในแต่ละขนาดของหน้าจอ, จำนวนจุดที่มากกว่า แสดงถึงการมีความละเอียดภาพที่สูงกว่าและการมีภาพโดยรวมที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น.

  ความละเอียดของทีวี มักจะบอกเป็นจำนวนของพิกเซลหรือจุดที่มีอยู่ในทางแนวตั้งในภาพนั้น.  แต่ละความละเอียดภาพเหล่านี้จะมีชื่อให้ด้วย.

  ตัวอย่าง TV Resolution
  [A] Resolution(# จำนวนของจุดทางแนวตั้ง)

  อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio)

  สิ่งที่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดกับความละเอียดภาพก็คือ อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio).  เป็นอัตราความกว้างต่อความสูงของหน้าจอทีวี.  อัตราสัดส่วนภาพบางอันออกแบบมาเพื่อใช้กับความละเอียดภาพบางอย่างที่ไม่มีการยืดหรือผิดเพี้ยนของภาพและไม่มีช่องว่างเปล่ารอบ ๆ ภาพ.

  ตัวอย่างของอัตราสัดส่วนภาพของทีวี
  [A] ความสูง
  [B]ความกว้าง

  ตัวอย่างทั่วไปสำหรับทีวี

   ความละเอียดภาพ(Resolution)

   คำอธิบาย

   อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio)

  ความกว้าง(ในพิกเซล) 

   ความสูง(ในพิกเซล)

  480i หรือ 480p

   ความคมชัดระดับมาตรฐาน(Standard Definition) (SD)

  4:3

  640

  480

  720p

   ความคมชัดสูง(High Definition) (HD)

  16:9

  1280

  720

  1080i หรือ 1080p

   ความคมชัดสูง(High Definition) (HD)

  16:9

  1920

  1080

  2160p

   ความคมชัดสูงมาก(Ultra High Definition) (UHD) หรือ 4K

  16:9

  3840

  2160