หมายเลข ID หัวข้อ : 00140394 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2021พิมพ์

วิธีการแสดง หรือลบข้อมูล Extended Data Services (XDS) หรือ Closed Captioned (CC)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี การกดปุ่ม จอแสดงผล (DISPLAY) หรือ CC บน รีโมทคอนโทรล ที่ให้มาจะแสดงและลบข้อมูล XDS และ CC ออกจากหน้าจอได้

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีไม่แสดงข้อมูล CC ถ้าหากไม่มีให้จากผู้ให้บริการรายการนั้น
  • ทีวี Sony ไม่ได้มี ตัวเลือกการแสดงข้อมูล CC ในภาษาที่แตกต่างกันให้
  • การเปิด ตัวเลือก CC เมื่อทีวีตั้งไว้รับสัญญาณจากจูนเนอร์จะเปิดข้อมูล CC สำหรับ แจ็ค อินพุต VIDEO ทั้งหมดให้
  • XDS ไม่สามารถเปิดหรือปิดได้เมื่อทีวีตั้ง อินพุตไปเป็น VIDEO
  • ทีวีที่ผลิตก่อน กรกฎาคม 2536 อาจจะไม่มี ตัวเลือก CC ให้
  • ถ้า ตัวเลือก XDS หรือ CC บนทีวีถูกปิดไว้ แต่ยังสามารถแสดงออกบนหน้าจอได้ แสดงว่าข้อมูลนั้นอาจจะมาจากกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรง ในกรณีนี้ ให้ใช้ รีโมทคอนโทรลของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทำการลบ XDS หรือ CC ถ้าจำเป็น

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการกำหนดค่าตัวเลือก XDS และ CC จะต่างกันไปตามรุ่นของทีวี สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของทีวีนั้น