หมายเลข ID หัวข้อ : 00199586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018พิมพ์

วิธีการใช้ปุ่มสี บนตัวรีโมทคอนโทรล ในระหว่างที่ใช้คึย์บอร์ด บนหน้าจอ.

  หมายเหตุ: ปุ่มสีต่าง ๆ นี้ไม่ได้มีให้อยู่ในทีวีครบทุกรุ่น. เพื่อที่จะดูว่าทีวีของท่านมีปุ่มสีต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับสเปคเครื่องหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  รูปภาพประกอบ

  รูปภาพประกอบ

  เมื่อใส่รหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายในบ้านของท่าน หรือใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ปุ่มสีต่าง ๆ นี้จะทำให้ท่านสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้ได้:

  ข้อสำคัญ: สีของปุ่มต่าง ๆ นี้อาจจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องหรือภูมิภาคนั้น ๆ.

  A/a ปุ่มนี้จะทำให้ท่านเลือกระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก.
  Delete / Backspace ปุ่มนี้จะทำให้ท่านสามารถทำการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้.
  Input Mode ปุ่มนี้จะทำให้ท่านทำการเปลี่ยนภาษาอินพุทได้.
  ABC ปุ่มนี้จะทำให้ท่านสามารถเลือกได้ระหว่างตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ.