หมายเลข ID หัวข้อ : 00255915 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/03/2021

ศูนย์บริการโซนี่ของดการให้บริการ Home Service ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

    เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ศูนย์บริการโซนี่จึงของดการให้บริการ Home Service หรือบริการซ่อมและติดตั้งทีวีนอกสถานที่ ในเขตพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

    เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ