หมายเลข ID หัวข้อ : 00228820 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ทีวีของฉันรองรับ Apple AirPlay 2 และ HomeKit ได้หรือไม่ ?

  ทีวีรุ่นต่อไปนี้ รองรับ Apple AirPlay2 และ HomeKit ได้

  • Z8H ซีรีส์
  • A8H ซีรีส์
  • X95H ซีรีส์ (รุ่น 49", 55", 65", 75" และ 85")
  • X90H / X91H ซีรีส์
  • X85H ซีรีส์
  • X80H ซีรีส์:

  ทีวีรุ่นต่อไปนี้รองรับ Apple AirPlay2 และ HomeKit ได้ตามการอัปเดตซอฟต์แวร์

  • Z9G ซีรีส์
  • A9G ซีรีส์
  • X95G ซีรีส์
  • X85G ซีรีส์ (รุ่น 55", 65", 75" และ 85")
  • Z9F ซีรีส์
  • A9F ซีรีส์

  หมายเหตุ:วันที่ทีวีของท่านจะได้รับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไป ถ้าหากท่านเปิดฟีเจอร์ Automatically check for update ไว้ การแจ้งเตือนจะแสดงในทีวีของท่านเมื่อมีการอัปเดตให้


  โดยใช้ Apple AirPlay ท่านสามารถจะทำการสตรีม ภาพยนตร์ เพลง เกม และ ภาพถ่าย ไปให้กับทีวีของท่านได้เลยจาก iPhone, iPad, หรือ Mac ของท่าน

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ AirPlay และ HomeKit, ให้อ้างอิงกับ:
  https://www.apple.com/airplay/
  https://www.apple.com/ios/home/
   

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ