หมายเลข ID หัวข้อ : 00188982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV ที่นอกเหนือจาก Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีดำเนินการรีเซ็ต หรือ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ในทีวี (ยกเว้น Android TV)

  การรีเซ็ตทีวี เป็นการดำเนินการเพื่อคืนสถานะของทีวี เมื่อทีวีนั้นทำงานไม่ปกติ มีวิธีการรีเซ็ตต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสถานะของทีวีนั้นๆ ตามอาการของทีวีของท่าน ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม

  1. ขั้นตอนที่ 1 (Power Reset):
   ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น กับการใช้งานทีวี ขั้นแรกให้ทำการ Power Reset ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่

   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?
    
  2. ขั้นตอนที่ 2 (Factory Data Reset):
   ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้จาก Power Reset ของตัวเลือก A ให้ลองทำ Factory Data Reset

   ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน