หมายเลข ID หัวข้อ : 00170484 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct/ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ BRAVIA ได้

จะตรวจสอบการอนุญาตของอุปกรณ์ได้อย่างไร?

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. อุปกรณ์ไร้สาย เช่น Rounter, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เครื่องรับทีวีไร้สาย วิทยุ กล้องไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรือไมโครเวฟ มีการปล่อยคลื่นวิทยุที่มีความแรงออกมาที่อาจจะไปรบกวนการทำงานของ Wi-Fi Direct ได้
   เราแนะนำให้จัดวางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ ให้ห่างจากทีวี และโทรศัพท์มือถือ ในระหว่างที่ใช้งาน Wi-Fi Direct
  2. เนื่องจากความถี่ 2.4GHz มีสภาวะของนอยส์และการรบกวนที่มาก บางครั้งจึงเกิดการขัดแย้งกันของข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินมาตรการลดนอยส์รบกวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ของทีวีของเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียของชุดของข้อมูลในระหว่างการส่งสัญญาณได้
  3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
  4. ตรวจสอบสถานการณ์อนุญาตได้ใน Show Device List/Delete
   ถ้าหากการอนุญาตอยู่ที่ Decline กรุณาทำการลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้นั้นออกจากรายการและทำการลงทะเบียนเข้าไปใหม่อีกครั้ง
   • สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV :
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่ Settings
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Network & Internet หรือ NetworkWi-Fi DirectShow Device List/DeleteDelete all
     • เลือกที่ NetworkWi-Fi DirectAdvanced settingsShow Device List/DeleteDelete all
   • สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ:
    หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างใช้สำหรับเป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
    3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
    4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Set-up)
    5. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
    6. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings จากนั้นกดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท
    7. เข้าไปที่ Show Device List/Delete จากนั้นกดที่ OPTIONS และเลือกที่ All Delete
  5. ถ้าหากมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับทีวี กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่นั้นและทำการอัปเดตให้กับทีวี
   สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  6. กรุณาลองกับ อุปกรณ์มือถือตัวอื่น หรือทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์นั้นดู ถ้าหากมีการตัดการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อนั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจ