หมายเลข ID หัวข้อ : 00115526 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2023พิมพ์

วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) กับทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สำหรับรีโมททีวีอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการแก้ปัญหา ของเรา


  ถ้าต้องการจะใช้รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) จำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทนี้เข้ากับทีวี

  รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ที่จัดมาให้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว
  2. เมื่อมีบทช่วยสอนแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ กรุณากดบริเวณทัชแพดซ้ำ ๆ ดังรูปในบทช่วยสอนเพื่อทำการจับคู่
   รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) จาก รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ในส่วนบนของหน้าจอหลัก (Home)
  • ถ้าหากตัวรีโมทนี้ไม่ทำงานแม้ว่าท่านจะขยับนิ้วของท่านไปบนทัชแพดแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ตัวรีโมทและทีวีจะยังไม่มีการจับคู่กัน กดค้างที่ปุ่ม อินพุต (Input) บนเครื่องทีวี ไว้นานอย่างน้อย 5 วินาที และทำการลงทะะเบียนรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) นั้นเข้าไปจากหน้าจอที่แสดงขึ้นมานั้น
  • ถ้าหากมีข้อความ ไม่สามารถเปิด Bluetooth ได้เนื่องจากมีความผิดพลาด (Unable to turn Bluetooth on due to an error) แสดงขึ้นมา กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่

  รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว
  2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมท
   1. กดที่ ปุ่มหน้าหลัก (Home) ที่ตัวรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่จัดมาให้
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control settings) ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม (Network & Accessories
   4. เลือกที่ จับคู่รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Pair Touchpad Remote Control)
   5. เลือกที่ ใช่ (Yes) และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่

  หมายเหตุ: สำหรับคู่มือการใช้งาน กรุณาทำตามบทช่วยสอนที่แสดงขึ้นมาหลังการจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว ท่านสามารถดููคู่มือการใช้งานนี้ได้จาก รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ในส่วนบนของ หน้าจอหลัก (Home)