หมายเลข ID หัวข้อ : 00091190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL เข้ากับทีวี โดยใช้สาย MHL.

  หมายเหตุ:

  • อินพุท Mobile High-Definition Link (MHL) ไม่ได้มีอยู่ในทีวีครบทุกรุ่น. ถ้าหากทีวีรองรับ MHL ได้อย่างน้อยหนึ่งอินพุท HDMI ในทีวีนั้น จะมีป้าย MHL แสดงกำกับอยู่.
  • ถ้าหากทีวีนั้นไม่มีอินพุท MHL, เราแนะนำให้ใช้ ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI.

  MHL เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ทีวีสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ MHL ได้. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ MHL, ทีวีจะสามารถทำการชาร์จไฟอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและแสดงรูปภาพ เล่นเพลงหรือแสดงวิดีโอได้. รีโมทที่จัดมาให้กับทีวีสามารถจะใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ MHL ได้ด้วยเช่นกัน.

  ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL เข้ากับทีวี:

  รูปภาพประกอบ

   1. อุปกรณ์ MHL
   2. ทีวี
   3. ให้ใช้สาย MHL ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ MHL (ไม่ได้จัดมาให้).

  1. เชื่อมต่อปลายด้านเล็กของสาย MHL เข้ากับอุปกรณ์ MHL.
  2. เชื่อมต่อปลายด้านใหญ่(HDMI) ของสาย MHL เข้ากับอินพุท HDMI บนเครื่องทีวี ที่รองรับ MHLได้.
  3. เปิดอุปกรณ์ทั้งสองขึ้นมา.
  4. จากเมนูของทีวี, ให้ตั้ง Auto Input Change (MHL) ไปที่ On ดังนั้นทีวีจะทำการสลับไปที่อินพุท MHL ให้อัตโนมัติเมื่อมีอุปกรณ์ MHL เชื่อมต่อเข้ามา. การตั้งค่า Auto Input Change (MHL) อาจจะไม่ทำงานถ้าหากอุปกรณ์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MHL นั้นไม่รองรับฟีเจอร์นี้.

  หมายเหตุ:

  • สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ข้างต้น, กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้. 
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้กับ MHL บางเครื่องจะทำให้ท่านสามารถรับสายเรียกเข้าหรือข้อความในระหว่างที่โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับทีวีโดยใช้สาย MHL.
  • ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลบางอย่างจะไม่มีให้ใช้งานได้. การทำงานนี้จะจำกัดอยู่กับการตั้งค่าและความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MHL นั้น ๆ.