หมายเลข ID หัวข้อ : S500050701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011พิมพ์

การประกอบสายเคเบิลที่ด้านหลังของโทรทัศน์ทำอย่างไร ?

การประกอบสายเคเบิลที่ด้านหลังของโทรทัศน์

  คำแนะนำต่างกันระหว่างรุ่น ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานที่ให้มาในการประกอบสายเคเบิลที่ด้านหลังของโทรทัศน์

  สิ่งสำคัญ: อย่าประกอบสายไฟฟ้า AC พร้อมกับสายเคเบิลอื่น ๆ

  ภาพของ KDL-60/52/46NX800, KDL-46/40NX700

  1. ต่อสายไฟฟ้า AC เข้ากับโทรทัศน์ให้แน่น
  2. ใส่ฝาครอบขั้ว
  3. ต่อตัวยึดสายเคเบิลกับขาตั้งโทรทัศน์
  4. สอดตัวยึดสายเคเบิลเข้าไปในช่องครึ่งวงกลม
  5. ยึดสายเคเบิลผ่านตัวยึดสาย

  /support/attachments/410700/1.PNG 

  ภาพสำหรับ KDL-60/55NX810, KDL-46/40NX710
  /support/attachments/410700/1.PNG