หมายเลข ID หัวข้อ : 00198400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2023พิมพ์

วิธีการแสดงเนื้อหาคอมพิวเตอร์แบบไร้สายบนหน้าจอทีวี BRAVIA

  มีหลายวิธีที่จะแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวีได้

  ฟังก์ชัน

  ข้อสำคัญ: ฟังก์ชันที่ใช้ได้จะแตกต่างไปตามรุ่นของทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นทีวีของท่าน

  Chromecast built-in

  Wi-Fi Direct

  Apple AirPlay (สำหรับ Mac OS)

  การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) (สำหรับ Windows)

  หมายเหตุ: เมื่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานไม่ดี ท่านสามารถแสดงหน้าจอของอุปกรณ์นั้นบนทีวีได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นทีวีของท่าน