หมายเลข ID หัวข้อ : 00235617 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2022พิมพ์

ข้อดีของ การอัปเดตเฟิร์มแวร์

    การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้จะปรับปรุงการทำงานและฟีเจอร์ต่างๆ ของ อุปกรณ์ของท่านให้ดีขึ้น จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของ ประสิทธิภาพใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะช่วยทำให้ อุปกรณ์นั้นทัดเทียมกับรุ่นใหม่ได้

    การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

    เฟิร์มแวร์

    ท่านสามารถจะติดตามการออกเฟิร์มแวร์ในอนาคตได้โดยการดาวน์โหลดและบันทึก ผลิตภัณฑ์ของท่านไว้ในแอปมือถือ Support By Sony