หมายเลข ID หัวข้อ : 00229523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

การเซ็ตอัป และ การแก้ปัญหาบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming Services)

    หน้านี้จะแสดงข้อมูลการเซ็ตอัปและ การแก้ปัญหาสำหรับ Netflix, Amazon Prime Video และ YouTube

    โปรดรับทราบ:

    เลือกบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming Service):

    การเซ็ตอัป และแก้ปัญหาให้กับ Netflix การเซ็ตอัปและการแก้ปัญหา Amazon Prime Video การเซ็ตอัปและการแก้ปัญหา YouTube