หมายเลข ID หัวข้อ : 00202575 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2020

โหมด Netflix calibrated คืออะไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  โหมดปรับแต่งแล้วของ Netflix® ในอุปกรณ์ Android TV™ ของท่าน จะทำให้ท่านได้พบกับคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียงกับจินตนาการและความตั้งใจของผู้ผลิตภาพยนตร์ ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อทำการเปิดหรือปิด:

  สำหรับ Android TV ที่ออกหลังปี 2562 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  • รุ่นปี 2562: Z9G, A9G, X95G ซีรีส์
  • รุ่นปี 2563: A9S, A8H, Z8H, X95H (55, 65, 75), X95H (49, 85), X90H, X91H ซีรีส์
   1. เปิด Netflix ขึ้นมา
   2. กดปุ่ม   (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
   3. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   4. เลือกที่ ภาพและเสียง (Display & Sound)
   5. เลือกไปที่ Picture
   6. ตั้ง  โหมดปรับแต่งNetflix (Netflix calibrated mode)  ไปที่   เปิด (ON)  หรือ  ปิด (OFF)

  หมายเหตุ:

  • If the โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode) ตั้งไว้เป็น เปิด (ON)การตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) จะเป็นสีเทา
  • ถ้าท่านต้องการเลือก การตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) อันอื่น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ข้างต้นเพื่อปิด โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode)

  สำหรับ A9F และ Z9F ซีรีส์ (รุ่นปี 2561):

  1. เปิด Netflix ขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
  3. ขั้นตอนถัดไปจะขึ้นกับเมนูที่แสดงบนหน้าจอ
   แสดงหน้าจอที่แสดง
   1. เมื่อเมนูแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)):
    1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
    2. เลือกที่ ภาพและเสียง (Display & Sound)
    3. เลือกไปที่ ภาพ (Picture)
    4. ตั้ง  โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode)  ไปที่   เปิด (ON)  หรือ  ปิด (OFF)
   2. เมื่อเมนูแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ (เมนูดำเนินการ (Action Menu)):
    1. เลือกไปที่ การปรับแต่งภาพ (Picture adjustments)
    2. ตั้ง  โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode)  ไปที่   เปิด (ON)  หรือ  ปิด (OFF)

  หมายเหตุ:

  • If the โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode) ตั้งไว้เป็น เปิด (ON)การตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) จะเป็นสีเทา
  • ถ้าท่านต้องการจะเลือกการตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) อันอื่น ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อปิด โหมดปรับแต่ง Netflix (Netflix calibrated mode)