หมายเลข ID หัวข้อ : 00269085 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2023พิมพ์

การยุติการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ TV ในบางรุ่น - อัปเดตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  บริการดาวน์โหลดสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรุ่นเหล่านี้จะสิ้นสุดในวันที่ 29 กันยายน 2566

  หากท่านใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่ในขณะนี้ และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ทีวีของท่านยังไม่ได้อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ตามรายการในเว็บไซต์ Sony Support กรุณาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ Sony Support ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายการรุ่นที่ยุติการอัปเดตซอฟต์แวร์

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ

  ___________________________________________________________________________________________________________

  30th Sep 2021

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  บริการดาวน์โหลดสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรุ่นเหล่านี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

  หากท่านใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่ในขณะนี้ และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ทีวีของท่านยังไม่ได้อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ตามรายการในเว็บไซต์ Sony Support กรุณาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ Sony Support ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายการรุ่นที่ยุติการอัปเดตซอฟต์แวร์

   

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ