หมายเลข ID หัวข้อ : 00299703 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2024พิมพ์

ปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรลทีวี Sony ของฉันคืออะไรบ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลที่ให้มา กับการจัดเรียงของปุ่มและชื่อของปุ่มต่าง ๆ จะแตกต่างกันตามรุ่นเครื่องของท่าน


  ตัวอย่างของรีโมทคอนโทรล

  ท่านสามารถอ้างอิงกับวิดีโอบทช่วยสอนนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของฟังก์ชันต่าง ๆ ของรีโมททีวีล่าสุด หรือท่านสามารถที่จะอ้างอิงกับการอธิบายด้านล่างนี้ได้


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  หมายเหตุ: ลิงก์ที่ให้มาด้านล่างจะเป็นภาษาอังกฤษ

  (เปิดปิด (Power))

  เปิดเครื่องหรือสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บาย (Standby)/โหมดสแตนด์บายพร้อมต่อเครือข่าย (Networked standby mode)

  ทีวี (TV)

  สลับช่องทีวีหรือช่องต่อเข้าและแสดงเมนูทีวี
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า การใช้เมนูทีวี

  (ไมค์ (MIC))

  พูดใส่ที่นี่เพื่อใช้ไมโครโฟนในรีโมทคอนโทรล จะมีไฟ LED อยู่เหนือไมโครโฟนนี้

  / (การตั้งค่าด่วน (Quick Settings))

  แสดงการตั้งค่าด่วน (Quick Settings)
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า การใช้การตั้งค่าด่วน (Quick Settings)

  คำชี้แนะ:


  (เลือกช่องต่อเข้า (Input Select))

  แสดงและเลือกแหล่งสัญญาณต่อเข้า ฯลฯ
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า การเลือกช่องต่อเข้า

  123 / MENU (เมนูควบคุม (Control Menu))

  แสดงเมนูบนทีวีเพื่อใช้ปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่ในรีโมทคอนโทรลบนหน้าจอได้

  (ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) / (เลือก (Enter)) (D-Pad การนำทาง (Navigation D-Pad))

  การนำทางเมนูบนหน้าจอและการเลือก

  (ย้อนกลับ (Back)

  ย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า

  (หน้าหลัก (Home))

  แสดงเมนูหน้าหลัก (Home) ของทีวี
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า เมนูหน้าหลัก (Home)


  +/- (ระดับเสียง (Volume))

  ปรับระดับเสียง

  (Google Assistant)/(ไมโครโฟน (Microphone))

  ขอให้ Google ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ กดที่ปุ่ม Google Assistant (หรือไมค์ (MIC)) บนรีโมทเพื่อเริ่มต้น
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า การใช้ไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล
  Google Assistant จะไม่มีในบางภาษา/ประเทศ/ภูมิภาค

  (ปิดเสียง (Mute))

  ปิดเสียง กดอีกครั้งเพื่อให้มีเสียงออกมาอีกครั้ง

  คำชี้แนะ:

  • บริการทางลัดการช่วยการเข้าถึง (Accessibility Shortcut) สามารถจะเปิดหรือปิดได้โดยการกดค้างที่ปุ่ม (ปิดเสียง (Mute))

  CH +/- (ช่องสัญญาณ (Channel))

  เลือกช่องสัญญาณ


  (เล่น (Play)) / (หยุดชั่วคราว (Pause))

  ควบคุมการใช้งานเนื้อหามีเดียบนทีวีและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ BRAVIA Sync ที่เชื่อมต่ออยู่

  (คู่มือแนะนำ (Guide))

  แสดงคู่มือแนะนำรายการดิจิทัลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม (เฉพาะรุ่นที่เข้ากันได้กับกล่องเคเบิล/ดาวเทียมเท่านั้น)
  สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับหน้า การใช้คู่มือแนะนำรายการ

  (แผงหน้าปัด (Dashboard))

  แผงหน้าปัดแสดงผล (Display Dashboard)


  ปุ่มแอป (App) (บริการออนไลน์)

  ใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอต่าง ๆ ด้วยปุ่มกดเดียว กดเพื่อรับชมบริการที่ท่านต้องการ


  ข้อมูลเพิ่มเติม