หมายเลข ID หัวข้อ : 00231967 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

ตรวจสอบดูว่าทีวีมีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่

    ตรวจสอบดูว่าทีวีมีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่

    Android TV

    ถ้าหากท่านกดปุ่มใดๆ บนทีวีโดยตรง ทีวีมีการทำงานที่เป็นปกติหจรือไม่?

    มี ไม่มี


    ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤