หมายเลข ID หัวข้อ : 00140116 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/03/2023พิมพ์

วิธีการเข้าและใช้งานเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของทีวี

  หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการทำงานของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก่อนจะดำเนินการต่อ
  • ตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของทีวีของท่านได้รับการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้แล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

  เลือกชนิดรุ่นทีวีของท่านด้านล่าง
  หมายเหตุ: สำหรับชนิดของรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

  รุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ