หมายเลข ID หัวข้อ : 00140441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการเชื่อมต่อกับ Android TV™ เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากท่านใช้ฮับแบบไร้สาย เราท์เตอร์ หรือ เกมอะแดปเตอร์ ท่านจะต้องเลือกที่ ตั้งค่าระบบสาย (Wired Setup) แทน การตั้งค่าแบบไร้สาย (Wireless Setup)
  • การใช้ฟีเจอร์ เครือข่าย ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ขั้นตอนการเซ็ตอัปจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือข่ายและ เราเตอร์ของ LAN ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ต้องมั่นใจว่าได้เซ็ตอัป เราเตอร์ LAN แบบไร้สายไว้แล้ว

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮับ เราท์เตอร์ ฯลฯ จะต้องมีเพิ่มเข้ามา นอกเหนือจาก BRAVIA TV นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการที่ท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  รูปของ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  1. ตัวเราท์เตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN Router)
  2. BRAVIA TV

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)การเซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup)Wi-Fi (Android™ 9)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network setup)อย่างง่าย (Easy)Wi-Fi (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของท่าน
   หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากมีหน้าจอนี้แสดงให้ท่านเลือกวิธีการเชื่อมต่อกับเราต์เตอร์ไร้สายของท่าน:
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบธรรมดา หลังทำการเลือกเครือข่ายจาก รายการเครือข่ายไร้สายที่สแกนได้
    เลือกไปที่ เชื่อมต่อโดยค้นหาในรายการ
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยปุ่ม WPS ในตัว wireless router (หรือ access point) ของท่าน
    ให้เลือกที่ เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม WPS
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านไม่ทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และรหัสผ่าน (คีย์รักษาความปลอดภัย) ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน(หรือแอคเซสพอยต์) ให้อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สาย(หรือแอคเซสพอยต์)ของท่าน
  • หลังทำการเลือกเครือข่ายของท่านจากรายการที่สแกนให้กดที่ปุ่ม Enter บนตัวรีโมท ในขณะที่ไฮไลท์ช่องสำหรับใส่ข้อความไว้ เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นให้ป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของท่านเข้าไป และกดที่ ถัดไป (NEXT)/ENTER หรือ เสร็จสิ้น (FINISH) เพื่อทำต่อไป
  • กดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นด้านบน ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ถ้าต้องการป้อนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดอีกครั้งเพื่อกลับไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • รหัสรักษาความปลอดภัยเป็นแบบแยกตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ต้องระวังในการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง
   ตัวอย่างของความผิดพลาด:
   • I (ตัว i ใหญ่), l (ตัว L เล็ก) และ 1 (ตัวเลขหนึ่ง)
   • 0 (ตัวเลขศูนย์) และO (ตัว o ใหญ่)
   • d (ตัว D เล็ก) และb (ตัว B เล็ก)
   • 9 (ตัวเลขเก้า) และq (ตัว Q เล็ก)
  • ในสภาวะแวดล้อมในบ้านส่วนใหญ่ การตั้งค่า IP Address Setting จะเป็นแบบ Auto ค่า Proxy Setting จะเป็น No. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อ Proxy ไว้หรือไม่
  • ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย