หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆกับ Android TV™ ได้

  ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth นั้นมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างเพียงพอ
  3. สำหรับเครื่องรุ่น xxC เท่านั้น: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่ากับทีวี , การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลว
   ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้งานไปก่อน , หรือยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

  4. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz ดังนั้น ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดขาดหายไปในบางครั้งเนื่องจากการรบกวนของ ระบบ LAN แบบไร้สาย (wireless LAN) ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ

  5. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ

  6. รีเซ็ตทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่ สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: 
   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  7. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้งและตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่

   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)Bluetooth (Android™ 9)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)Bluetooth (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. เปลี่ยน Bluetooth จาก เปิด (on) ไปเป็น ปิด (off)
   5. ตั้งค่าBluetooth ไปเป็น เปิด (on) อีกครั้ง
  8. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่ สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ :
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์