หมายเลข ID หัวข้อ : 00142668 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

วิธีการตรวจเช็คดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของ BRAVIA TV

  ท่านสามารถดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของทีวีของท่านได้ ด้วยสามวิธีการต่อไปนี้

  วิธีการตรวจเช็คดูสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ และการตั้งค่าของยูสเซอร์ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้

  บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์

  ชื่อรุ่นของเครื่องปกติจะอยู่บนสติกเกอร์ ที่อยู่ทางด้านหลังของทีวี หรือมี สลักไว้ที่แผงพาเนลด้านหน้าของทีวี โปรดระมัดระวัง ชื่อรุ่นและหมายเลขรุ่นจะแตกต่างกัน:

  รูปภาพของสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขประจำเครื่อง

  ในการตั้งค่าของยูสเซอร์ของทีวี

  วิธีการตรวจเช็คข้อมูล เช่น ชื่อรุ่น จะแตกต่างไปตาม เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของรุ่นของ Sony Android TV™ และปีที่ออกจำหน่ายสำหรับทีวีอื่นๆ นอกเหนือจาก Android TV สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้

  ตัวเลือก A - Sony Android TV:

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information

   ข้อมูลระบบ

   ข้อมูลระบบ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Apps — HelpSystem information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information (สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
   • เลือกที่  HelpSystem information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information (Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า)

  ตัวเลือก B - สำหรับ ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV:

  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Product Support.
  4. เลือกที่ Customer Support หรือ System Information
  5. สำหรับทีวีรุ่นที่ออกจำหน่ายหลังปี 2558:
   เลือกที่ Product Information.

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2557:
   HOME — Help(?) — Customer Support — System Information
  • ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

  หน้าจอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวีของท่าน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบ