หมายเลข ID หัวข้อ : 00134849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันสามารถใช้ การสะท้อนหน้าจอกับอุปกรณ์มือถือ Apple ของฉันเช่น iPhone ได้หรือไม่?

    ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS ใด ๆ ผ่านฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอได้

    อุปกรณ์ดิจิทัลมือถือ Apple iPad , อุปกรณ์ดิจิทัลมือถือ Apple iPhone , เครื่องเล่นแบบพกพา Apple iPod , และ MacBook ไม่รองรับการใช้งานกับฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอนี้
    ถ้าหากท่านใช้ทีวี ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ หรือแอปพลิเคชันต่อไปนี้ เป็นทางเลือกในการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ Apple บนทีวีได้

    *iPhone, iPad, iPod. Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ